Építési beruházás - 645540-2022

21/11/2022    S224

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2022/S 224-645540

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
E-mail: kozbeszerzes@stratilex.hu
Telefon: +36 203986762
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pte.hu/hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tudományos és innovációs park kialakítása I. ütem

Hivatkozási szám: EKR000372002022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8. szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése.

Kivitelezési szerződés keretében a Tudományos és Innovációs Park kialakítása -I. ütem a PTE Nyár utcai telephelyén. Pécs, Nyár utca 8. (hrsz:4956) telephelyen az A és a B épület felújítása része a GINOP-2.3.1-20-2020-00007 kódszámú projektnek. Az A épület részleges felújításával Digitális Adatelemző, Szolgáltató és Labor Központ kialakítása valósul meg. A felújítás során teljeskörű felújítással érintett a magasföldszint és az 1. emelet, míg az alagsor és a tetőtér, galéria szint részleges felújítása készül el a beruházás keretében. A magasföldszinten és az 1. emeleten irodákat, laborokat, közösségi tereket és szociális helyiségeket hozunk létre nettó 1160 m² alapterületen. Az alagsorban, tetőtér és galéria szinteken részleges felújítással szintén nettó 1160 m² alapterület érintett, ezeknek a tereknek a funkciói vagy egy későbbi ütemben, vagy az opciós tételek megrendelésekor lesznek véglegesítve. Az A épület esetében 2 opcionális műszaki tartalom lett meghatározva, egyrész az alagsor komplett szintjének utólagos vízszigetelése, északi homlokzat megnyitása, földmunka, támfalazás, másrészt az alagsor komplett szintjének belső átalakítása, felújítása, belsőépítészeti kiépítése. A B épület teljeskörű felújításával egy Tudásmenedzsment Centert hozunk létre. Az újonnan kialakított épületben irodákat, közösségi tereket és ezekhez tartozó szociális helyiségeket létesítünk nettó 904 m² alapterületen, a meglévő épület a K-i oldalról új bejárati tömbbel bővül a kiviteli tervdokumentáció szerint. Az új bejárati tömbben kap helyet a lift és az újonnan kialakított lépcső. A B épületet érintően is bekerült egy opcionális műszaki tartalom, ami az épület nyugati oldalán elhelyezkedő Ultraprecíziós labor kialakítását foglalja magába, ez az opcionális műszaki tartalom nettó 101.4 m² alapterületet érint.

A B épület felújítása a bejárati tömb miatt engedélyköteles beruházás.

A feltüntetett alapterületi értékek nettó alapterületnek értendők.

Fenti ismertetés nem teljeskörű, csupán a közbeszerzés tárgyának közelebbi meghatározását szolgálja. A részletes feladatleírás és műszaki adatok a Műszaki Dokumentációban (melynek része az engedélyes és kiviteli tervcsomag), valamint költségvetésben találhatók.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 584 023 710.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs, Nyár u. 8. sz. 4956 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés keretében a Tudományos és Innovációs Park kialakítása -I. ütem a PTE Nyár utcai telephelyén. Pécs, Nyár utca 8. (hrsz:4956) telephelyen az A és a B épület felújítása része a GINOP-2.3.1-20-2020-00007 kódszámú projektnek. Az A épület részleges felújításával Digitális Adatelemző, Szolgáltató és Labor Központ kialakítása valósul meg. A felújítás során teljeskörű felújítással érintett a magasföldszint és az 1. emelet, míg az alagsor és a tetőtér, galéria szint részleges felújítása készül el a beruházás keretében. A magasföldszinten és az 1. emeleten irodákat, laborokat, közösségi tereket és szociális helyiségeket hozunk létre nettó 1160 m² alapterületen. Az alagsorban, tetőtér és galéria szinteken részleges felújítással szintén nettó 1160 m² alapterület érintett, ezeknek a tereknek a funkciói vagy egy későbbi ütemben, vagy az opciós tételek megrendelésekor lesznek véglegesítve. Az A épület esetében 2 opcionális műszaki tartalom lett meghatározva, egyrész az alagsor komplett szintjének utólagos vízszigetelése, északi homlokzat megnyitása, földmunka, támfalazás, másrészt az alagsor komplett szintjének belső átalakítása, felújítása, belsőépítészeti kiépítése. A B épület teljeskörű felújításával egy Tudásmenedzsment Centert hozunk létre. Az újonnan kialakított épületben irodákat, közösségi tereket és ezekhez tartozó szociális helyiségeket létesítünk nettó 904 m² alapterületen, a meglévő épület a K-i oldalról új bejárati tömbbel bővül a kiviteli tervdokumentáció szerint. Az új bejárati tömbben kap helyet a lift és az újonnan kialakított lépcső. A B épületet érintően is bekerült egy opcionális műszaki tartalom, ami az épület nyugati oldalán elhelyezkedő Ultraprecíziós labor kialakítását foglalja magába, ez az opcionális műszaki tartalom nettó 101.4 m² alapterületet érint.

A B épület felújítása a bejárati tömb miatt engedélyköteles beruházás.

A feltüntetett alapterületi értékek nettó alapterületnek értendők.

Fenti ismertetés nem teljeskörű, csupán a közbeszerzés tárgyának közelebbi meghatározását szolgálja. A részletes feladatleírás és műszaki adatok a Műszaki Dokumentációban (melynek része az engedélyes és kiviteli tervcsomag), valamint költségvetésben találhatók.

Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember (MV-É) szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember (MV-ÉG) szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember (MV-ÉV) szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális teljesítési részek:

Opció neve: „A” épület 01

Opcionális műszaki tartalom, az opció leírása:

OPCIONÁLIS MŰSZAKI TARTALOM „A” épület 01:

Alagsor utólagos vízszigetelése és északi homlokzatának felnyitása, felújítása

- Alagsor komplett szintjének utólagos vízszigetelése

- Északi alagsori homlokzat megnyitása, földmunka, támfalazás

Az északi oldalon a csatlakozó terepszint alagsori padlószintig történő lesüllyesztését egy támfallal történő megtámasztás biztosítja.

A kialakítás segítségével megszüntethető az épületszerkezeteket terhelő

nedvességhatás.

Opció neve: „A” épület 02

Opcionális műszaki tartalom, az opció leírása:

OPCIONÁLIS MŰSZAKI TARTALOM „A” épület 02:

Alagsor komplett szintjének belső átalakítása, felújítása, belsőépítészeti kiépítése

Az alagsornak az alaptervdokumentációban nem szereplő, (a főlépcsőháztól nyugatra lévő konferenciaterem, büfé, étkező, öltözők és az északi oldali angol folyosóra történő kijáratok, és a főlépcsőháztól keletre lévő szociális blokk és teakonyha) teljeskörű belső átalakítása, felújítása.

Opció neve: „A” épület külső közmű 03

Opcionális műszaki tartalom, az opció leírása:

OPCIONÁLIS MŰSZAKI TARTALOM „A” épület külső közmű 03

Az „A” épület 01-es opcióban megvalósítandó alagsori külső vízszigetelés és angol folyosó kialakítása esetén az „A” épületet ellátó külső közmű kialakítás kiépítésének tervdokumentációját és költségvetés kiírását tartalmazza az „A” épület külső közmű 03-as opció.

Ezen opció szerinti közmű kialakítások nyomvonalak és fektetési mélységek figyelembe veszik az „A” épület 01-es opcióban kialakításra kerülő angol folyosó szerkezeteit és mélységeit.

Opció neve: „B” épület 01

Opcionális műszaki tartalom, az opció leírása

OPCIONÁLIS MŰSZAKI TARTALOM „B” ÉPÜLET 01:

Pince szint ultraprecíziós labor kialakítása és a kapcsolódó szerkezeti átalakítások

- A meglévő pince szinten az ultra precíziós labor kialakítása

Az épület rendelkezik részleges pince szinti aláépítéssel. Az alap kiviteli terv minimális műszaki tartalmat határoz meg a meglévő helyiségbe (ide kerül a villamos elosztó és a gyengeáramú központ), de alapvetően a helyiséget minimális felújítást követően változatlanul hagyja.

Jelen opcióban a labor kialakítása miatt szükséges a meglévő padlósík lesüllyesztése a belmagasság növelése miatt. Ezért az ultraprecíziós gép helyiségigénye miatt főfal kiváltásra, ezzel összefüggő födém kialakításra van szükség, ezen kívül az épületrészt utólagosan alá is kell alapozni tartószerkezeti terv szerint, valamint új padlórétegrendet kap.

Opció neve: B épület külső közmű 02

Opcionális műszaki tartalom, az opció leírása

OPCIONÁLIS MŰSZAKI TARTALOM „B” ÉPÜLET KÜLSŐ KÖZMŰ 02

A „B” épület 01-es opcióban a pinceszinten megvalósítandó ultraprecíziós labor külső közmű ellátásának kiépítésének tervdokumentációját és költségvetés kiírását tartalmazza a „B” épület külső közmű 02-es opció.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-2.3.1-20-2020-00007

II.2.14)További információk

1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: ajánlati ár szempont esetén a fordított arányosítás, szakember többlettapasztalat esetén az egyenes arányosítás módszere.

2. Az értékelés körében valamennyi szakember esetén a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalatra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0 pontot kap.

Az elfogadott többlettapasztalat valamennyi szakember esetén megegyezik a közbeszerzés tárgya, valamint alkalmasság körében szerzett tapasztalati elvárásokkal, vagyis:

- Az M.2.1) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember (MV-É) szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) értékelési szempontra bemutatott szakember esetén építmények felújítása és/vagy kivitelezése és/vagy bővítése terén szerzett szakmai tapasztalat;

- Az M.2.2) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember (MV-ÉG) szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) értékelési szempontra bemutatott szakember esetén épületgépészeti munkák terén szerzett szakmai tapasztalat;

- Az M.2.3) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember (MV-ÉV) szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) értékelési szempontra bemutatott szakember esetén épületvillamossági munkák terén szerzett szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzban bemutatott tapasztalat ismertetéséből a fenti követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

A szakemberek közötti átfedés megengedett, azonban amennyiben valamely két/mindhárom szempontra ugyanazon szakember kerül megajánlásra, tekintetükben külön-külön önéletrajz csatolása szükséges (valamely igazolt alkalmassági követelményre és kapcsolódó értékelési szempontra 1-1).

3. A felolvasólapon nettó ajánlati árként az alap dokumentáció részét képező, kötelezően elvárt műszaki tartalom nettó ajánlati árát, valamint valamennyi opciós tétel nettó ajánlati árát összegezve szükséges feltüntetni, azonban a tartalékkeret összegét a felolvasólapon feltüntetett nettó ajánlati árban nem kell kalkulálni.

A benyújtandó költségvetések a közbeszerzési dokumentáció "benyújtandó iratok jegyzéke" közé külön is felöltésre kerültek, valamint azokat a kiviteli tervdokumentáció mapparendszere is tartalmazza, azonban értelemszerűen az árazatlan költségvetéseket elegendő egyszer benyújtani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 114-320027
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tudományos és innovációs park kialakítása I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/11/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: 23927164242
Postai cím: Cinkotai Út 49 0137502/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 703383059
Fax: +36 12573576
Internetcím: http://www.bbuildtrade.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 381 058 041.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 584 023 710.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG felelős műszaki vezetés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:

a) Az eljárás eredményesen zárult.

b) Nyertes ajánlattevő: B Build & Trade Építőipari és Szolgáltató Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 49.) adószáma: 23927164-2-42.

c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: Szabó-Galambos Fővállalkozó Kft.

Székhelye: 1135 Budapest Lehel Út 56.

Adószáma: 10396092-2-41

2.

Ajánlattevő neve: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 7800 Siklós Szentkút Utca 34.

Adószáma: 25575158-2-02

3.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 12961555-4-43

4.

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

5.

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.

Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.

Adószáma: 13240567-2-42

6.

Ajánlattevő neve: B Build & Trade Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1172 Budapest Cinkotai Út 49.

Adószáma: 23927164-2-42

7.

Ajánlattevő neve: BUILD IT Mérnökiroda Kft.

Székhelye: 1037 Budapest Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet

Adószáma: 11732167-2-41

d) Az eljárás során szociális és/vagy környezetvédelmi szempontok nem kerültek alkalmazásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/11/2022