Lieferungen - 64586-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Plovdiv: Laborreagenzien

2019/S 029-064586

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„UMBAL „Sveti Georgi“ EAD chrez izpalnitelniya direktor
115576405
bul. „Peshtersko shose“ No. 66
Plovdiv
4002
Bulgarien
Kontaktstelle(n): prof. d-r Karen Briyanov Dzhambazov, d.m. g-n Rangel Hristozov
Telefon: +359 32602974
E-Mail: unihosp@unihosp.com
Fax: +359 32644058
NUTS-Code: BG421

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.unihosp.prozop.com

Adresse des Beschafferprofils: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180910KGcC5450271

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя.

Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 12 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен годишен пациентопоток от 80 000 пациента и в рамките на практикуването на 52 медицински специалности, посочени подробно в решението за откриване на поръчката.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на субстрати за имунофлуоресцентна детекция на автоантитела с микроскоп

Los-Nr.: 37
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ № 66

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на субстрати за имунофлуоресцентна детекция на автоантитела с микроскоп, включени в самостоятелно обособена позиция, описана подробно в техническата спецификация публикувана на профила на купувача на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца. За обезпечаване на договора с нови 12 месеца, стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка нараства с 1/2 от първоначалната сума. Посочената по-горе прогнозна стойност се отнася за максималната продължителност на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 181-409484
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на субстрати за имунофлуоресцентна детекция на автоантитела с микроскоп

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

На основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „б“ от ЗОП се прекратява процедурата в частта за обособена позиция, както следва: № 37

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019