Varor - 64602-2019

11/02/2019    S29    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Tyskland-Rostock: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2019/S 029-064602

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Universitätsmedizin Rostock, Geschäftsbereich Zentraleinkauf und Logistik, Vergabestelle
(Sitz: Rembrandtstraße 17a/b, 18057 Rostock); Postfach 100888, 18055 Rostock
Rostock
18055
Tyskland
Kontaktperson: Universitätsmedizin Rostock, Geschäftsbereich Zentraleinkauf und Logistik, Vergabestelle (Sitz: Rembrandtstraße 17a/b, 18057 Rostock), Postfach 10 08 88, 18055 Rostock
E-post: vergabestelle@med.uni-rostock.de
Nuts-kod: DE803

Internetadress(er):

Allmän adress: https://zul.med.uni-rostock.de/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lieferung von digitalen Röntgenbildbetrachtern für OP-Räume

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Das Ziel ist die ordnungsgemäße und fristgerechte Lieferung von digitalen Röntgenbildbetrachtern für OP-Räume.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 151 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE803
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Das Ziel ist die ordnungsgemäße und fristgerechte Lieferung von digitalen Röntgenbildbetrachtern für OP-Räume.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 198-447301
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Lieferung von digitalen Röntgenbildbetrachtern für OP-Räume

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/01/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
EIZO GmbH
Plauen
Tyskland
Nuts-kod: DED44
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 151 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Vergabekammern beim Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg Vorpommern
Johannes- Stelling-Straße 14
Schwerin
19053
Tyskland
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Auf die Wirksamkeit der Frist gemäß § 160 Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 GWB wird hingewiesen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019