Lieferungen - 64625-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stalowa Wola: Diverse Computerausrüstungen

2019/S 029-064625

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Stalowa Wola
181801 1
ul. Wolności 7
Stalowa Wola
37-450
Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Hofman, Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 30, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
Telefon: +48 156433565
E-Mail: dhofman@stalowawola.pl
NUTS-Code: PL824

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.stalowawola.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

Referenznummer der Bekanntmachung: OKZ – V.271.43.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” (numer wniosku: RPPK.09.02.00-18-0084/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa (Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17).

Część I Zamówienia – Sprzęt IT i akcesoria do celów edukacyjnych w szkołach,

Część II Zamówienia – Sprzęt IT i filamenty do wydruku 3D do celów edukacyjnych w szkołach,

Część III Zamówienia – Sprzęt IT do celów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 196 027.20 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt IT i akcesoria do celów edukacyjnych w szkołach

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• komputery przenośne z systemem operacyjnym – typ 1 i typ 2 ,

• myszki do oferowanych komputerów przenośnych typ 1 i typ 2 ,

• oprogramowanie biurowe do oferowanych komputerów przenośnych typ 1 i typ 2 ,

• oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające w przypadku kradzieży do oferowanych komputerów przenośnych typ 1 i typ 2 ,

• oprogramowanie do zarządzania pracownią szkolną do oferowanych komputerów przenośnych typ 1 i typ 2 ,

• szafy mobilne do ładowania, przechowywania i zarządzania komputerami przenośnymi ,

• mobilne zestawy interaktywne do przenośnych pracowni komputerowych (tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor, podstawa jezdna, dostawa i montaż, szkolenie w zakresie obsługi) ,

• baterie (6 rodzajów) ,

• ładowarki do akumulatorów ,

• listwy zasilające.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.09.02.00-18-0084/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt IT i filamenty do wydruku 3D do celów edukacyjnych w szkołach

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• drukarki 3D,

• filamenty do wydruku 3D.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.09.02.00-18-0084/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt IT do celów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• drukarki kolorowe, laserowe, z kompletem tonerów, do celów administracyjnych,

• komputer przenośny z systemem operacyjnym – typ 1 z cz. III,

• mysz do oferowanego komputera przenośnego typ 1 z cz. III,

• oprogramowanie biurowe do oferowanego komputera przenośnego typ 1 z cz. III,

• oprogramowanie antywirusowe do oferowanego komputera przenośnego typ 1 z cz. III.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.09.02.00-18-0084/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 140-319746
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt IT i akcesoria do celów edukacyjnych w szkołach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 12
Kraków
30-415
Polen
NUTS-Code: PL214
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 144 068.42 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 292 655.04 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
37-450
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

• Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019