Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 646336-2022

21/11/2022    S224

Suomi-Eduskunta: Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus

2022/S 224-646336

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eduskunnan kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245977-1
Postiosoite: Mannerheimintie 30
Postitoimipaikka: EDUSKUNTA
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00102
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Outi Juntura
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eduskunta.fi
Puhelin: +358 94321
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eduskunta.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Eduskunnan kanslia - Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 - Tietoturva- ja auditointiasiantuntijapalveluiden hankinta

Viitenumero: EDK/288/02.05.03.01.01/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tietoturva- ja auditointiasiantuntijapalvelut eduskunnan kanslialle ja oheisvirastoille. Pääpaino asiantuntijapalvelulle on tietoturvassa, mutta niitä tarvitaan myös tietosuojan, varautumisen ja riskienhallinnan osa-alueille. Tietoturva-auditointipalveluun sisältyisi Purple Team -muotoista palveluiden ja toimintojen testaamista. Tietoturvallisuuspalveluja tarvitaan erilaisissa tilanteissa liittyen hankintayksikön vastuulla olevien hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Asiantuntijahankinta sisältää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asiantuntijarooleja, joiden tarkoitus on tukea hankintayksikköä sekä erillishallintovirastoja varsinkin IT-projekteissa ja tuotannossa olevien palvelujen hallinnoinnissa. Asiantuntijat toimivat asiantuntijaroolissa hankintayksikön työnjohdossa, ellei muu ole tarpeen johtuen toimeksiannon luonteesta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
79100000 Oikeudelliset palvelut
79417000 Turvallisuusneuvonta
72322000 Tiedonhallinta
72150000 Tietojärjestelmäauditointia ja tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut
72222000 Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointi- ja suunnittelupalvelut
72300000 Datapalvelut
79710000 Turvallisuuspalvelut
72223000 Tietoteknisten vaatimusten arviointipalvelut
72800000 Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut
72810000 Tietojärjestelmäauditointi
79212000 Auditointi- ja tarkastuspalvelut
79714000 Valvontapalvelut
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tietoturva- ja auditointiasiantuntijapalvelut eduskunnan kanslialle ja oheisvirastoille. Pääpaino asiantuntijapalvelulle on tietoturvassa, mutta niitä tarvitaan myös tietosuojan, varautumisen ja riskienhallinnan osa-alueille. Tietoturva-auditointipalveluun sisältyisi Purple Team -muotoista palveluiden ja toimintojen testaamista. Tietoturvallisuuspalveluja tarvitaan erilaisissa tilanteissa liittyen hankintayksikön vastuulla olevien hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Asiantuntijahankinta sisältää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asiantuntijarooleja, joiden tarkoitus on tukea hankintayksikköä sekä erillishallintovirastoja varsinkin IT-projekteissa ja tuotannossa olevien palvelujen hallinnoinnissa. Asiantuntijat toimivat asiantuntijaroolissa hankintayksikön työnjohdossa, ellei muu ole tarpeen johtuen toimeksiannon luonteesta.

Kilpailutus koskee sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta, jota on mahdollista jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu (asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen) / Painotus: 60
Kustannusperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskautta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 193-502783
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinnan keskeytyksen perustelut:

Tarjouskilpailun aikana ilmeni, että tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen seuraavilla tavoilla:

• Tarjouspyynnön mukainen ranking-järjestelmä olisi mahdollistanut tarjousvaiheessa hinnoilla manipuloinnin siten, että olisi tarjottu tiettyihin asiantuntijarooleihin hyvin edullista hintaa ja toisiin hyvin kallista hintaa. Tällä tavalla tarjous olisi saattanut tulla valituksi, mutta sopimusvaiheessa olisi ollut mahdollisuus kieltäytyä halvalla tarjotuista toimeksiannoista ja ottaa vastaan kalliilla tarjotut. Tämä ei ollut hankintayksikön tarkoitus.

• Joillekin asiantuntijarooleille oli vaatimusmäärittelyssä asetettu sellaisia vaatimuksia, joita toimittajien olisi ollut vaikea täyttää.

• Sopimuksen ehdoissa oli joitain kohtia, jotka eivät olisi olleet toimittajille kohtuullisia tai niitä olisi ollut vaikea täyttää.

Edellä esitetyillä perusteilla eduskunnan kanslialla on todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/11/2022