Lieferungen - 64656-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Botoșani: Brotwaren

2019/S 029-064656

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Județul Botoșani
Romania
Str. Revoluţiei nr. 1–3
Botoșani
710236
Rumänien
Kontaktstelle(n): Antonela Pătrașcu
Telefon: +40 231514712/4181
E-Mail: patrascu.antonela@cjbotosani.ro, tiganasu.viorel@cjbotosani.ro
Fax: +40 231514715
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjbotosani.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat auto [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 6866/11.05.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15811000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani de mere, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SICAP, intr-un termen de cel mult 13 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, răspunsurile AC vor fi publicate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 529 420.80 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 3068800 bucăţi şi cantităţi maxime = 3409800 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 2455040,00 RON; Valoare estimată maximă: 2727840,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 1534400 bucăţi şi cantităţi maxime: 1704900 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1363920,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 13.639,20 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 4 SAVENI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 973400 bucăţi şi cantităţi maxime = 1081600 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 778720,00 RON; Valoare maximă: 865280,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 486700 bucăţi şi cantităţi maxime: 540800 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 432640,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 4.326,40 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 4 SAVENI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1635312 bucăţi şi cantităţi maxime = 1817088 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 850362,20 RON; Valoare maximă: 944885,76 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 817656 bucăţi şi cantităţi maxime: 908544 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 472442.88 RON.,

Valoarea garantiei de participare: 4.724,43 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 5155584 bucăţi şi cantităţi maxime = 5728464 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 2680903,68 RON; Valoare maximă: 2978801,28 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 2577792 bucăţi şi cantităţi maxime: 2864232 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1489400,64 RON.

Valoarea garantiei de participare: 14.894 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 2086784 bucăţi şi cantităţi maxime = 2318664 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 1147731,20 RON; Valoare maximă: 1275265,20 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 1043392 bucăţi şi cantităţi maxime: 1159332 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 637632,60 RON.

Valoarea garantiei de participare: 6.376,32 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 2 DOROHOI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1496000 bucăţi şi = 1662200 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 1196800,00 RON; Valoare maximă: 1329760,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 748000 bucăţi şi cantităţi maxime: 831100 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 664880,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 6.648,80 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 540000 bucăţi şi cantităţi maxime = 599800 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 432000,00 RON; Valoare estimată maximă: 479840,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 270000 bucăţi şi cantităţi maxime: cantităţi maxime: 299900 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 239920,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 2.399,20 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 3 DARABANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 649000 bucăţi şi cantităţi maxime = 721200 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 519200 RON; Valoare maximă: 576960,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 324500 bucăţi şi cantităţi maxime: 360600 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 288480,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 2.884,80 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 4 SAVENI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 661912 bucăţi şi cantităţi maxime = 735488 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 364051,60 RON; Valoare maximă: 404518,40 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 330956 bucăţi şi cantităţi maxime: 367744 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 202259,20 RON.

Valoarea garantiei de participare: 2.022,59 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 367200 bucăţi şi cantităţi maxime = 407864 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 201960,00 RON; Valoare maximă: 224325,20 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 183600 bucăţi şi cantităţi maxime: 203932 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 112162,60 RON.

Valoarea garantiei de participare: 1.121,62 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 5 TRUSESTI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1391040 bucăţi şi cantităţi maxime = 1545264 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 723340,80 RON; Valoare maximă: 803537,28 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 695520 bucăţi şi cantităţi maxime: 772632 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 401768,64 RON.

Valoarea garantiei de participare: 4.017,69 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 2 DOROHOI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 2513280,00 bucăţi şi cantităţi maxime = 2792496 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 1306905,60 RON; Valoare maximă: 1452097.92 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 1256640,00 bucăţi şi cantităţi maxime:: 1396248 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 726048.96 RON.

Valoarea garantiei de participare: 7.260,49 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 907200 bucăţi şi cantităţi maxime = 1007664 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 471744,00 RON; Valoare maximă: 523985,28 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 453600 bucăţi şi cantităţi maxime: 503832 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 261992,64 RON.

Valoarea garantiei de participare: 2.619,92 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 3 DARABANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 441320 bucăţi şi cantităţi maxime = 490416 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 242726,00 RON; Valoare maximă: 269728,80 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 220660 bucăţi şi cantităţi maxime: 245208 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 134864,40 RON.

Valoarea garantiei de participare: 1.348,64 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 7984000 bucăţi şi cantităţi maxime = 887200 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 638720 RON; Valoare maximă: 709760,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 399200 bucăţi şi cantităţi maxime: 443600 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 354880,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 3.548,80 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 5 TRUSESTI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 563040 bucăţi şi cantităţi maxime = 625464 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 309672,00 RON; Valoare maximă: 344005,20 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 281520 bucăţi şi cantităţi maxime:: 312732 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 172002.60 RON.

Valoarea garantiei de participare: 1720,02 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1341312 bucăţi şi cantităţi maxime = 1490496 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 697482,24 RON; Valoare maximă: 775057,92 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 670656 bucăţi şi cantităţi maxime: 745248 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 387528,96 RON.

Valoarea garantiei de participare: 3.875,28 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 542912 bucăţi şi cantităţi maxime = 603296 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 298601,60 RON; Valoare maximă: 331812,80 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 271456 bucăţi şi cantităţi maxime: 301648 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 165906,40 RON.

Valoarea garantiei de participare: 1.659,06 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 5 TRUSESTI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 8280000 bucăţi şi cantităţi maxime = 919800 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 662400,00 RON; Valoare maximă: 735840,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 4140000 bucăţi şi cantităţi maxime: 459900 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 367920,00 RON.

Valoarea garantiei de participare: 3.679,20 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;

Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 3 DARABANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1090320 bucăţi şi cantităţi maxime = 1211616. bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 566966,40 RON; Valoare maximă: 630040,32 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 545160 bucăţi şi cantităţi maxime: 605808 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 315020,16 RON.

Valoarea garantiei de participare: 3.150,20 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03222321
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212
Hauptort der Ausführung:

Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;

Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 2 DOROHOI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.

Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1017280 bucăţi şi cantităţi maxime = 1130296 bucăţi

Acord-cadru: Valoare minimă: 559504,00 RON; Valoare maximă: 621662,80 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 508640 bucăţi şi cantităţi maxime: 565148 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 310831,40 RON.

Valoarea garantiei de participare: 3.108,31 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1104
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
Rumänien
Telefon: +40 0231584173/ +40 0744527103
E-Mail: livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
Fax: +40 231573473
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.livalimpex.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 387 528.96 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 184 537.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1074
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 726 048.96 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 345 737.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1102
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
Rumänien
Telefon: +40 0231584173/ +40 0744527103
E-Mail: livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
Fax: +40 231573473
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.livalimpex.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 112 162.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 52 782.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1094
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 367 920.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 176 601.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1106
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 354 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 170 342.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1098
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
Rumänien
Telefon: +40 0231584173/ +40 0744527103
E-Mail: livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
Fax: +40 231573473
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.livalimpex.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 261 992.64 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 124 758.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1092
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 401 768.64 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 191 318.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1080
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 315 020.16 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 150 009.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7086
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 472 442.88 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 224 972.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1088
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 432 640.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 207 667.20 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1076
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 664 880.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 319 142.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1082
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 288 480.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 138 470.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1084
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 134 864.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 63 465.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1095
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 344 005.20 RON
Niedrigstes Angebot: 344 005.20 RON / höchstes Angebot: 344 005.20 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1071
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 275 265.20 RON
Niedrigstes Angebot: 1 275 265.20 RON / höchstes Angebot: 1 275 265.20 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1081
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 576 960.00 RON
Niedrigstes Angebot: 576 960.00 RON / höchstes Angebot: 576 960.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1075
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 329 760.00 RON
Niedrigstes Angebot: 1 329 760.00 RON / höchstes Angebot: 1 329 760.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1089
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 404 518.40 RON
Niedrigstes Angebot: 404 518.40 RON / höchstes Angebot: 404 518.40 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1099
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 479 840.00 RON
Niedrigstes Angebot: 479 840.00 RON / höchstes Angebot: 479 840.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1103
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
Rumänien
Telefon: +40 0231584173/ +40 0744527103
E-Mail: livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
Fax: +40 231573473
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.livalimpex.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 775 057.92 RON
Niedrigstes Angebot: 775 057.92 RON / höchstes Angebot: 775 057.92 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1105
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 709 760.00 RON
Niedrigstes Angebot: 709 760.00 RON / höchstes Angebot: 709 760.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1107
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 331 812.80 RON
Niedrigstes Angebot: 331 812.80 RON / höchstes Angebot: 331 812.80 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1073
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 452 097.92 RON
Niedrigstes Angebot: 1 452 097.92 RON / höchstes Angebot: 1 452 097.92 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1069
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 727 840.00 RON
Niedrigstes Angebot: 2 727 840.00 RON / höchstes Angebot: 2 727 840.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1091
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 803 537.28 RON
Niedrigstes Angebot: 803 537.28 RON / höchstes Angebot: 803 537.28 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1087
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 865 280.00 RON
Niedrigstes Angebot: 865 280.00 RON / höchstes Angebot: 865 280.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1079
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 630 040.32 RON
Niedrigstes Angebot: 630 040.32 RON / höchstes Angebot: 630 040.32 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1077
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 621 662.80 RON
Niedrigstes Angebot: 621 662.80 RON / höchstes Angebot: 621 662.80 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1085
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 944 885.76 RON
Niedrigstes Angebot: 944 885.76 RON / höchstes Angebot: 944 885.76 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1101
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
Rumänien
Telefon: +40 0231584173/ +40 0744527103
E-Mail: livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
Fax: +40 231573473
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.livalimpex.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 224 325.20 RON
Niedrigstes Angebot: 224 325.20 RON / höchstes Angebot: 224 325.20 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1097
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
Rumänien
Telefon: +40 0231584173/ +40 0744527103
E-Mail: livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
Fax: +40 231573473
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.livalimpex.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 523 985.28 RON
Niedrigstes Angebot: 523 985.28 RON / höchstes Angebot: 523 985.28 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1093
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 735 840.00 RON
Niedrigstes Angebot: 735 840.00 RON / höchstes Angebot: 735 840.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1067
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
CASA PAINII
Romania
Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A
Botosani
710350
Rumänien
Telefon: +40 231513110
E-Mail: office@casa-painii.ro
Fax: +40 231513144
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.casa-painii.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 978 801.28 RON
Niedrigstes Angebot: 2 978 801.28 RON / höchstes Angebot: 2 978 801.28 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1083
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 269 728.80 RON
Niedrigstes Angebot: 269 728.80 RON / höchstes Angebot: 269 728.80 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1068
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
CASA PAINII
Romania
Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A
Botosani
710350
Rumänien
Telefon: +40 231513110
E-Mail: office@casa-painii.ro
Fax: +40 231513144
NUTS-Code: RO212

Internet-Adresse: www.casa-painii.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 489 400.64 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 709 238.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1070
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 363 920.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 654 681.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1078
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 310 831.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 146 273.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1108
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 165 906.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 78 073.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1100
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 239 920.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 115 161.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1072
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
Rumänien
Telefon: +40 231544217
E-Mail: fivegroup@fivecontinents.ro
Fax: +40 231544250
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 637 632.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 300 062.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1096
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 172 002.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 942.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1090
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
Rumänien
Telefon: +40 231610028
E-Mail: spicul2@dorolact.ro
Fax: +40 231606208
NUTS-Code: RO212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 202 259.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 95 180.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Serviciul Juridic — Contencios din cadrul Consiliului Județean Botoșani
Piața Revoluției nr. 1–3
Botoșani
710236
Rumänien
Telefon: +40 231514712
E-Mail: curcan.monica@cjbotosani.ro
Fax: +40 231514715

Internet-Adresse: www.cjbotosani.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019