Lieferungen - 64693-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Elektronische Ausstattung

2019/S 029-064693

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 240-497847)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Agentsiya „Patna infrastruktura“
000695089
bul. Makedoniya No. 3
Sofiya
1606
Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Elena Asenova/Miroslav Tsenov
Telefon: +359 29173396
E-Mail: e.asenova@api.bg
Fax: +359 29173398
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.api.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=992

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31710000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. В този смисъл целта на обществената поръчка е пряко свързанa с повишаване на безопасността на движение на моторни превозни средства (МПС) в обхвата на автомагистрала „Тракия“, спазвайки последните директиви на ЕС в тази област. Внедряването на интелигентна транспортна система (ИТС) предвижда модернизирането на тунел „Траянови врата“ и внедряването на специфични пътни принадлежности в обхвата на АМ „Тракия“ с цел осигуряване на максимална сигурност на движението на МПС и увеличаване на пътната безопасност. Чрез въвеждането на ИТС за автоматична идентификация на инциденти в тунел „Траянови врата“ и използването на ИТС принадлежности се очаква да се повиши пътната безопасност и да се покрият изискванията, заложени в Директива № 2004/54/ЕО на ЕС.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 240-497847

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Anstatt:
Tag: 14/01/2019
Ortszeit: 17:30
muss es heißen:
Tag: 11/03/2019
Ortszeit: 17:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Условия за отваряне на офертите
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 12/03/2019
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти поради влязло в сила определение № 25 от 10.1.2019 г. на КЗК по преписка № КЗК-1085/2018 г., с което КЗК оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-2662 от 7.12.2018 г.