Lieferungen - 64712-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Slowenien-Ljubljana: Tischcomputer

2019/S 029-064712

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 021-045347)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
5618100000
Tehnološki park 18
Ljubljana
1000
Slowenien
Kontaktstelle(n): razpis@arnes.si, pravna služba
Telefon: +386 14798877
E-Mail: razpis@arnes.si
Fax: +386 14798878
NUTS-Code: SI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arnes.si

I.1)Name und Adressen
Osnovna šola Vič
5084458000
Abramova ulica 26
Ljubljana
1000
Slowenien
Telefon: +386 12566161
E-Mail: os.vic@guest.arnes.si
NUTS-Code: SI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.osvic.si/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IKT 2 SIO-2020 Zmogljivejši energijsko učinkovit osebni računalnik

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nakup zmogljivejšega energijsko učinkovitega osebnega računalnika za vzgojno izobraževalne zavode; ponovitev nerealiziranega sklopa 3 iz postopka IKT oprema - 2. nabava SIO-2020.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 021-045347

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Seznam vseh naročnikov, v imenu in za račun katerih se izvaja to javno naročilo, se nahaja v razpisni dokumentaciji (Priloga 1: Seznam končnih uporabnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so naročniku dali pooblastilo za izvedbo javnega naročila in bodo končni plačniki opreme).

muss es heißen:

Seznam vseh naročnikov, v imenu in za račun katerih se izvaja to javno naročilo, se nahaja v razpisni dokumentaciji (Priloga 1: Seznam končnih uporabnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so naročniku dali pooblastilo za izvedbo javnega naročila in bodo končni plačniki opreme).

Poleg VIZ na seznamu v prilogi 1 naročnik naknadno dodaja VIZ, ki je izpadel s seznama:

Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, SI-4000 Kranj.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: