Lieferungen - 64730-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen

2019/S 029-064730

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 004-004694)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polen
Kontaktstelle(n): Halina Goliszewska
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - mikrobusów

Referenznummer der Bekanntmachung: D/03/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34115200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - mikrobusów w ilości - 132 szt. w tym: zamówienie gwarantowane - 48 szt. zamówienie opcjonalne 84 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 004-004694

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 21/04/2019

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 25/04/2019

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

12. Zgodnie z art. 25 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:

1) Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością Wykonawcy;

2) Odpis, kopia lub wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzające wielkość zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w zakresie oferowanego pojazdu.

muss es heißen:

12. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że system zarządzania jakością Wykonawcy lub Dostawcy lub Importera lub Producenta spełnia wymagania zawarte w Certyfikacie ISO 9001:2015.

2) Odpis, kopia lub wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzające wielkość zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w zakresie oferowanego pojazdu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/02/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/02/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: