Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 647537-2021

17/12/2021    S245

Tchéquie-Prague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 245-647537

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 199-519454)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Numéro national d'identification: 66002222
Adresse postale: Staroměstské nám. 6
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 11015
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Courriel: horka@rowan.legal
Téléphone: +420 224216212
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mmr.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Evidence elektronických dokumentací

II.1.2)Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Obecným záměrem zadavatele je vytvoření nového informačního systému Evidence elektronických dokumentací a zajištění provozu, podpory a rozvoje vytvořeného informačního systému.

Zadání této veřejné zakázky směřuje k tomu, aby bylo nalezeno řešení informačního systému Evidence elektronických dokumentací, které by odpovídalo představám zadavatele a respektovalo všechny jeho požadavky, jakož i požadavky kladené na činnost zadavatele a veškeré právní předpisy.

Viz detailněji zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/12/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 199-519454

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 23/12/2021
Heure locale: 14:00
Lire:
Date: 05/01/2022
Heure locale: 14:00
VII.2)Autres informations complémentaires: