Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 647537-2021

17/12/2021    S245

Česko-Praha: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2021/S 245-647537

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 199-519454)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní identifikační číslo: 66002222
Poštovní adresa: Staroměstské nám. 6
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11015
Země: Česko
Kontaktní osoba: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
E-mail: horka@rowan.legal
Tel.: +420 224216212
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://mmr.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Evidence elektronických dokumentací

II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným záměrem zadavatele je vytvoření nového informačního systému Evidence elektronických dokumentací a zajištění provozu, podpory a rozvoje vytvořeného informačního systému.

Zadání této veřejné zakázky směřuje k tomu, aby bylo nalezeno řešení informačního systému Evidence elektronických dokumentací, které by odpovídalo představám zadavatele a respektovalo všechny jeho požadavky, jakož i požadavky kladené na činnost zadavatele a veškeré právní předpisy.

Viz detailněji zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/12/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 199-519454

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 23/12/2021
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 05/01/2022
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace: