Lieferungen - 64761-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 029-064761

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 006-008921)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
Olsztyn
10-045
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Kozicka
Telefon: +49 895326349
E-Mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Fax: +49 895326349
NUTS-Code: PL622

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.olsztyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZ-382-1/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III”

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części: 3

— Część nr I – obejmuje modernizację sieci szpitalnej, adaptację pomieszczenia na cele serwerowni, dostawę, instalację i konfigurację wyposażenia serwerowni, rozbudowę sieci Wi-Fi oraz dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania,

— Część nr II – obejmuje dostawę zestawów komputerowych i monitora,

— Część nr III – obejmuje dostawę tabletów,

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 006-008921

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III”

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części: 3

— Część nr I – obejmuje modernizację sieci szpitalnej, adaptację pomieszczenia na cele serwerowni, dostawę, instalację i konfigurację wyposażenia serwerowni, rozbudowę sieci Wi-Fi oraz dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania,

— Część nr II – obejmuje dostawę zestawów komputerowych i monitora,

— Część nr III – obejmuje dostawę tabletów.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III”

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części: 3

— Część nr I – obejmuje modernizację sieci szpitalnej, adaptację pomieszczenia na cele serwerowni, dostawę, instalację i konfigurację wyposażenia serwerowni, rozbudowę sieci Wi-Fi oraz dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania,

— Część nr II – obejmuje dostawę zestawów komputerowych i monitora,

— Część nr III – obejmuje dostawę tabletów.

3. Wszystkie urządzenia posiadają oznakowanie CE produktu (w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym).

4. Zamawiający informuje, że umożliwia Wykonawcom zapoznanie się z terenem przy ulicy Niepodległości 44 oraz Alei Wojska Polskiego 30 podczas wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza następujące terminy wizji:

— 13.2.2019 r. na godzinę 11:00,

— 14.2.2019 r. na godzinę 11:00.

5. Spotkanie osób zainteresowanych wizją odbędzie się przy biurze Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych (ul. Niepodległości 44). W trakcie wizji lokalnej nie dopuszcza się możliwości zadawania pytań.

6. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Koniec: 27/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

W ciągu 75 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Koniec: 27/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Koniec: 27/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 13/02/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 01/03/2019
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 13/02/2019
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 01/03/2019
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: