Tjänster - 64799-2019

11/02/2019    S29    - - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Finland-Åbo: Jobbsökningstjänster

2019/S 029-064799

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2
Turku
20100
Finland
Kontaktperson: Sari Säippä
Telefon: +358 295022674
E-post: sari.saippa@ely-keskus.fi
Nuts-kod: FI1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tietopyyntö Palvelumanageri-palvelun tarjouspyynnön kehittämiseksi

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79611000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan tämä on tietopyyntö osana Palvelumanageri-hankinnan kehittämiseksi käytävää markkinavuoropuhelua. Vuoropuhelu on käynnistynyt 10.10.2018 pidetyllä keskustelutilaisuudella. Tähän tietopyyntöön liittyvä Palvelumanageri-palvelun tarjouspyyntöluonnos on laadittu aiempi markkinavuoropuhelu ja tietopyyntöön saadut vastaukset huomioiden.

Tarjouspyyntöluonnokseen halutaan potentiaalisten palveluntuottajien vapaamuotoisia näkemyksiä erityisesti luonnoksen sivulta 3 löytyviin kysymyksiin.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöluonnos, josta kommentteja pyydetään, on saatavissa osoittesta www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi ja sieltä kohdasta Tarjouspyynnöt ja haut.

Vapaamuotoiset vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan sähköpostitse 27.2.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Hyödynnämme saapuneiden vastausten sisältöä tarjousasiakirjojen viimeistelyssä. Vastaukset tulevat vain hankinnan valmisteluryhmän tietoon, eikä vastauksia anneta nähtäväksi tai tiedoksi muille tietopyyntöön vastanneille. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
29/03/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen on v. 2018 alettu valmistella työ- ja elinkeinominieriön aloitteesta ns. kasvupalvelupilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 aikana. Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä tulevaan kasvupalvelulainsäädäntöön. Suunnitteilla oleva Palvelumanageri-palvelun ostopalveluhankinta on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilottia.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019