Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 648468-2022

22/11/2022    S225

Sverige-Vetlanda: Hantering av slam

2022/S 225-648468

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Njudung Energi Vetlanda AB
Nationellt registreringsnummer: 556107-7248
Postadress: Box 154
Ort: Vetlanda
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 574 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Sofie Liljefamn
E-post: sofie.liljefamn@njudung.se
Telefon: +46 709278453
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.njudung.se/
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: El, VA och Fjärrvärme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Slamsugningstjänster

Referensnummer: UH-2022-45
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90513900 Hantering av slam
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Njudung Energi Vetlanda AB inbjuder till anbudsinlämning i samordnad upphandling avseende Slamsugningstjänster, tillsammans med Njudung Energi Sävsjö AB.

Upphandlingens syfte är att tillgodose behovet av slamsugningstjänster på Njudung Energis VA-anläggningar inom Vetlanda och Sävsjö Kommun, samt transport av slam mellan reningsverk.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90513900 Hantering av slam
90513600 Avlägsnande av slam
90513700 Transport av slam
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detaljerad beskrivning om art, omfattning och mängd anges i upphandlingsdokumenten.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 181-513483
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Slamsugningstjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/10/2022
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/11/2022