Dienstleistungen - 64850-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Technische Analysen oder Beratung

2019/S 029-064850

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polen
Kontaktstelle(n): Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Telefon: +48 124278170
E-Mail: przetargi@cmj.org.pl
Fax: +48 124278252
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cmj.org.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.cmj.org.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.cmj.org.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeprow. specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania stand. akredytacyjnych (2 et.) oraz wizyty testowej w szpit. w ramach proj. „Wsparcie szpit. we wdr. stand. jak. i bezp. op."

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP-271-3/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71621000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 3 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych - etap 1, konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych - etap 2 i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Szpital

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73220000
79410000
79419000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Szpital, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa - termin realizacji umowy: do 2019-11-30. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 3 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych - etap 1, konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych - etap 2 i wizyty testowej w szpitalu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu. Przez standardy akredytacyjne rozumie się standardy opublikowane w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz.Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25.1.2010. Szczegółowy opis - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.05.02.00-00-0151/15-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły - Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji - Działalność Szpitalna

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73220000
79410000
79419000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Jaroszowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły - Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji - Działalność Szpitalna, ul. Kolejowa 1A, 32-300 Jaroszowiec - termin realizacji umowy: do 30.11.2019. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 3 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych - etap 1, konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych - etap 2 i wizyty testowej w szpitalu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu. Przez standardy akredytacyjne rozumie się standardy opublikowane w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25.1.2010. Szczegółowy opis - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie akademickie konsultantów / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.05.02.00-00-0151/15-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: Bez względu na liczbę części, na którą wykonawca składa ofertę: Dysponuje przynajmniej dwoma konsultantami, którzy będą realizować przedmiot zamówienia (konsultacje i wizyta testowa), których kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji i wizyty testowej. Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu zamówienia zespół dwuosobowy, w skład którego wchodzą osoby: 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu; 1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Każdy z konsultantów musi posiadać biegłą znajomość tematyki konsultacji, w tym wymogów standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25.1.2010 i praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu, potwierdzoną doświadczeniem gwarantującym efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji – tj. obejmującym przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego, co najmniej 1 szpitala, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a Pzp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją konsultacji, chyba że zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca jako osoba fizyczna. Szczegółowy opis w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 16.1. SIWZ na podstawie umowy o pracę zawiera wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. nr 218A, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019