Fournitures - 648646-2022

22/11/2022    S225

Roumanie-București: Logiciels et systèmes informatiques divers

2022/S 225-648646

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI
Numéro national d'identification: 4204267
Adresse postale: Strada: Odăi, nr. 20
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 013601
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Popescu Alexandru
Courriel: alex_popescu@dcti.ro
Téléphone: +40 377721265
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare echipamente IT hardware, aplicaţii şi licenţe software în vederea implementării proiectului „Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent”

Numéro de référence: 4204267_2022_PAAPD1358806
II.1.2)Code CPV principal
48900000 Logiciels et systèmes informatiques divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Autoritatea contractanta intenționează să încheie contracte pentru achiziționarea de echipamente IT hardware, aplicații si licențe software - 12 loturi, conform caietului de sarcini atașat.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare trebuie transmisa prin intermediul SEAP.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 075 833.70 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pachet de controale tip Javascript UI DHTMLX PRO

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Pachet de controale tip Javascript UI DHTMLX PRO, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Monitoare

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30231310 Écrans plats
51611100 Services d'installation de matériel informatique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

București

II.2.4)Description des prestations:

Monitoare - 80 buc, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Garanția produselor / Pondération: 15
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Stații de lucru All-in-one

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213300 Ordinateur de bureau
51611100 Services d'installation de matériel informatique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

București

II.2.4)Description des prestations:

Stații de lucru All-in-one - 150 buc, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Garanția produselor / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 5
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Software analiză și detecție emoții (profiling) tip Face Suite Mett

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Software analiză și detecție emoții (profiling) tip Face Suite Mett - 40 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mediu colaborativ de elaborare a documentelor tip Author-E, pentru 20 utilizatori

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48331000 Logiciels de gestion de projets
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

București

II.2.4)Description des prestations:

Mediu colaborativ de elaborare a documentelor tip Author-E, pentru 20 utilizatori - conform specificațiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Platformă de analiză a datelor și vizualizare, tip Tableau, pentru 40 utilizatori

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Platformă de analiză a datelor și vizualizare, tip Tableau, pentru 40 utilizatori - conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Aplicație software de modelare, simulare, dezvoltare jocuri 3D, cu suport pentru realitate virtuală și realitate augumentată, tip Unity Pro+MARS

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Aplicație software de modelare, simulare, dezvoltare jocuri 3D, cu suport pentru realitate virtuală și realitate augumentato, tip Unity Pro+MARS, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Platforma software analiză statistică tip IBM SPSS Statistics-pentru 40 utilizatori

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Platforma software analiză statistică tip IBM SPSS Statistics-pentru 40 utilizatori, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Platformă software de vizualizare geografică a datelor tip Instant Atlas - 30 utilizatori

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Platformă software de vizualizare geografică a datelor tip Instant Atlas - 30 utilizatori, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

"Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Distrugător documente

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30191400 Déchiqueteuses
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

București

II.2.4)Description des prestations:

Distrugător documente - 20 buc, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Garanția produselor / Pondération: 15
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Stații de lucru All-in-one protejate Tempest

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30211100 Superordinateur
51611100 Services d'installation de matériel informatique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

București

II.2.4)Description des prestations:

Stații de lucru All-in-one protejate Tempest - 30 buc, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Garanția produselor / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 5
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Flipchart

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30195913 Présentoirs pour tableaux à feuilles mobiles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

București

II.2.4)Description des prestations:

Flipchart - 7 buc, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Garanția produselor / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Termen de livrare / Pondération: 5
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - Inteligent"

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 102-282943
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 122
Lot nº: 5
Intitulé:

Contract furnizare lot 5

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3164881
Adresse postale: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 040593
Pays: Roumanie
Courriel: seap@pragma.ro
Téléphone: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresse internet: www.pragma.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 117 058.82 RON
Valeur totale du marché/du lot: 78 720.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 113
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract furnizare Lot 6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3164881
Adresse postale: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 040593
Pays: Roumanie
Courriel: seap@pragma.ro
Téléphone: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresse internet: www.pragma.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 264 740.33 RON
Valeur totale du marché/du lot: 264 728.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 121
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract furnizare Lot 3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.
Numéro national d'identification: 15565607
Adresse postale: Strada: Montreal, nr. 10, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 011469
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 011469
Pays: Roumanie
Courriel: oferte@verasys.com
Téléphone: +40 788123412
Fax: +40 212109011
Adresse internet: www.verasys.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 84 033.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 54 080.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 119
Lot nº: 1
Intitulé:

Contract furnizare Lot 1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. SYSDOM PROIECTE S.R.L.
Numéro national d'identification: 22743081
Adresse postale: Strada: Călinescu George, nr. 42, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 011694
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 011694
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@sysdom.ro
Téléphone: +40 0212012930
Fax: +40 0212103565
Adresse internet: www.sysdom.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 693 277.31 RON
Valeur totale du marché/du lot: 608 700.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 112
Lot nº: 4
Intitulé:

Contract furnizare Lot 4

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3164881
Adresse postale: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 040593
Pays: Roumanie
Courriel: seap@pragma.ro
Téléphone: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresse internet: www.pragma.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 263.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 4 186.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 120
Lot nº: 9
Intitulé:

Contract furnizare lot 9

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ESRI ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 11717575
Adresse postale: Strada Washington, Nr. 25
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 011793
Pays: Roumanie
Courriel: dsaizu@esri.ro
Téléphone: +40 212311381
Fax: +40 212311277
Adresse internet: www.esri.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 532 500.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 372 750.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 114
Lot nº: 2
Intitulé:

Contract furnizare Lot 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: REGIA AUTONOMA RASIROM
Numéro national d'identification: RO 7061781
Adresse postale: Strada Pinul Alb, Nr. 3, Sector: 2
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 020219
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@rasirom.ro
Téléphone: +40 21230143
Fax: +40 213112731
Adresse internet: www.rasirom.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 690 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 692 669.70 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabiltate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant.

Potențialii Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în FDA.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

În cazul tuturor trimiterilor din caietul de sarcini (inclusiv anexe)/documentaţia de atribuire, la specificaţii tehnice, standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va lua în considerare că este însoţită de menţiunea "sau echivalent".

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, Autoritatea contractantă va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini / documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor / autorizaţiilor în cauză.

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica, respectiv proba, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.

În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi, documente care conţin noi preţuri iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: UM 0418 Bucuresti
Adresse postale: Sos. Odai, nr. 20-22, Sector 1, Bucuresti
Ville: Bucuresti
Pays: Roumanie
Courriel: alex_popescu@dcti.ro
Téléphone: +4 021377721265
Adresse internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2022