Služby - 648752-2021

20/12/2021    S246

Belgie-Brusel: UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

2021/S 246-648752

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 242-636652)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Generální sekretariát Rady
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilu zadavatele: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

Spisové číslo: UCA 21/059
II.1.2)Hlavní kód CPV
75250000 Požární ochrana a záchranné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/12/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 242-636652

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/01/2022
Má být:
Datum: 17/01/2022
VII.2)Další dodatečné informace: