Paslaugos - 648756-2021

20/12/2021    S246

Belgija-Briuselis: Tyrimas dėl galimybių, minimalių standartų ir skaidrumo reikalavimų, taikomų ES aplinkosaugos aspektų vertinimo etalonui

2021/S 246-648756

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas (FISMA), FISMA.C.3 - Securities markets
Adresas: The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
El. paštas: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Tyrimas dėl galimybių, minimalių standartų ir skaidrumo reikalavimų, taikomų ES aplinkosaugos aspektų vertinimo etalonui

Nuorodos numeris: FISMA/2021/OP/0003
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79314000 Galimybių tyrimas
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Reglamentu (ES) 2016/1011 reikalaujama, kad Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų šio reglamento poveikio ir ESG lyginamojo standarto pagrįstumo ataskaitą, prie kurios prireikus pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Konsultuojantis dėl atnaujintos tvaraus finansavimo strategijos rinkos dalyviams buvo pateiktas klausimas, ar ES turėtų imtis veiksmų tokiam ženklui sukurti, dauguma respondentų atsakė, kad ES turėtų imtis veiksmų sukurti ESG lyginamąjį standartą. Daugelis rinkos dalyvių pritartų tokio naujo ES ženklo sukūrimui, kad, be klimato, būtų įtraukti socialiniai ir valdymo aspektai, kurie yra pagrindinis neseniai nustatytų ES klimato etalonų objektas.

Bendras šio tyrimo tikslas – gauti išsamią analizę dėl galimybės sukurti ES aplinkosaugos aspektų vertinimo etaloną, įskaitant minimalius standartus ir skaidrumo reikalavimus.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 300 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79314000 Galimybių tyrimas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIJA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

ES aplinkos apsaugos lyginamosios analizės ženklo įgyvendinamumo, būtiniausių standartų ir skaidrumo reikalavimų tyrimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Geografinės ir rinkos aprėpties tinkamumas ir įvairovė / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė ir tinkamumas / Lyginamasis svoris: 65
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 25
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Žr. pirkimo dokumentus, esančius I.3) dalyje nurodytu adresu.

II.2.14)Papildoma informacija

Žr. pirkimo dokumentus, esančius I.3) dalyje nurodytu adresu.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 142-376787
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: FISMA/2021/OP/0003
Pavadinimas:

Tyrimas dėl galimybių, minimalių standartų ir skaidrumo reikalavimų, taikomų ES aplinkosaugos aspektų vertinimo etalonui

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
10/12/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: PwC EU Services EESV
Nacionalinis registracijos Nr.: BE 0872.793.825
Adresas: Woluwe Garden, Woluwedal 18
Miestas: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS kodas: BE Belgique / België
Pašto kodas: 1932
Šalis: Belgija
El. paštas: eu.services@pwc.com
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 300 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 294 800.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 11 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Tvaraus finansavimo ir lyginamųjų indeksų reglamentų teisės ekspertas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Žr. pirkimo dokumentus, esančius I.3) dalyje nurodytu adresu. Jei nėra galimybės naudotis I.3) dalyje nurodytomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba sutrinka jų veikimas per paskutines penkias kalendorines dienas iki IV.2.2) dalyje nurodyto gavimo termino, perkančioji organizacija pasilieka teisę pratęsti šį terminą ir paskelbti pratęsimą I.3) dalyje nurodytu interneto adresu, prieš tai nepublikuodama šio skelbimo klaidų ištaisymo. Ekonominės veiklos vykdytojai, suinteresuoti šiuo pirkimu, kviečiami pasirašyti kvietimą pateikti pasiūlymus I.3) dalyje nurodytu adresu, kad gautų informaciją, kai bus paskelbta nauja informacija ar dokumentai.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žr. pirkimo dokumentus, esančius I.3) dalyje nurodytu adresu.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/12/2021