Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 64907-2015

Display compact view

24/02/2015    S38

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2015/S 038-064907

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 35919001, Mlynské nivy 45, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, For the attention of: Ing. Katarína Andraščíková, Bratislava-Ružinov821 09, Slovakia. Telephone: +421 258311106. E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 30.8.2014, 2014/S 166-296507)

RE:
CPV:71311220 Highways engineering services

Highways engineering services

Instead of: 

II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil.

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:

Predpokladané náklady bez DPH: 1 550 000 EUR

Read: 

II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica Čadca, Bukov, 2. profil.

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:

Predpokladané náklady bez DPH: 2 600 000 EUR.