TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 64907-2015

Display compact view

24/02/2015    S38

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2015/S 038-064907

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 35919001, Mlynské nivy 45, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, For the attention of: Ing. Katarína Andraščíková, Bratislava-Ružinov821 09, Slovakia. Telephone: +421 258311106. E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 30.8.2014, 2014/S 166-296507)

RE:
CPV:71311220 Highways engineering services

Highways engineering services

Instead of: 

II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil.

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:

Predpokladané náklady bez DPH: 1 550 000 EUR

Read: 

II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica Čadca, Bukov, 2. profil.

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:

Predpokladané náklady bez DPH: 2 600 000 EUR.