Építési beruházás - 649189-2021

20/12/2021    S246

Magyarország-Zalaegerszeg: Magasépítési munka

2021/S 246-649189

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502131
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás, építés

Hivatkozási szám: EKR001110382018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4-6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

tervezett beépített terület: 1224 m2

tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

- az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

- Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

- Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3%-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 118-288795

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 483 913 110.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VII.1.5) pontban meghatározott munkanapok naptári napokban értendők.

VII.2.1. pont folytatása:

"3.1.6. Az Alapszerződés V. pont 4. alpontja a következők szerint módosul:

„… Mindszentyneum és parkoló kivitelezés

„Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése alapján 11 db részszámla és végszámla, valamint a 9.

számú részszámlával egyidejűleg egy további számla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

1. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 5 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozási díj: a 10.3. pont szerinti nettó díj 5%-a

2.fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 10 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 5%-a

3.fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 15 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 5%-a

4 fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 20 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 5%-a

5 fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 30 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

6. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 40 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

7. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 50 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

8 fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 60 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

9. fizetési ütem

- (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 70 %-át elérő megvalósult teljesítés

esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a és további egy

- (számla) a szerződésmódosításokban rögzített ellenérték növekedés miatt a részszámlákban el nem számolt különbözetként

jelentkező megvalósult teljesítés ellenértékével megegyező értékről.

10. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 80 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

11. fizetési ütem (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 90 %-át elérő megvalósult

teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

12. fizetési ütem (végszámla) (a III. 10.3. pontja szerinti („Mindszentyneum és parkoló kivitelezés”) vállalkozási díj 100 %-át

elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj a 10.3. pont szerinti nettó díj 10%-a

A szerződésmódosítás nem érinti az Alapszerződésben meghatározott előleg, tartalékkeret összegét és a jólteljesítési biztosíték

százalékos mértékét. A jólteljesítési biztosíték vetítési alapja a jelen Szerződésmódosításban meghatározott nettó vállalkozói

díj.”"

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4-6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

tervezett beépített terület: 1224 m2

tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

- az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

- Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2Összesen: 1150,95 m2

- Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3%-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 861
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 154 532 862.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

"3.1.2. Az Alapszerződés III. pont 1., illetve 10. alpontjai a következők szerint módosulnak:

„1./Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 6 154

532 862- Ft, azaz hatmilliárd-egyszázötvennégymillió-ötszázharminckettőezer-nyolcszázhatvankettő forint vállalkozói díjat fizet a

Vállalkozó részére. A vállalkozási díj részletezését a szerződés III.10. pontja rögzíti.”

„10./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

10.1. Nettó vállalási ár (tervmódosítás, engedélyeztetés, szükség esetén építéshatósági engedély módosítás

Mindszentyneum): 22 932 000,- Ft

10.2. Nettó vállalási ár (parkoló jogerős engedélyek, különösen útépítéssel, zárt csatornaépítéssel kapcsolatos engedélyek

megszerzése) 11 875 500,- Ft

10.3. Nettó vállalási ár (Mindszentyneum és parkoló

kivitelezés): 6 119 725 362,- Ft

Nettó vállalási ár ÖSSZESEN: 6 154 532 862,- Ft

ÁFA összege (27 %): 1 661 723 873,- Ft

Bruttó vállalási ár: 7 816 256 735,- Ft, azaz hétmilliárd-nyolcszáztizenhatmilliókettőszázötvenhatezer-

hétszázharmincöt forint.

A Vállalkozási Díj a tartalékkeret összegét nem tartalmazza. A tartalékkeret összegét a Szerződés V. 14. pontja rögzíti.”"

"3.1.4. Az Alapszerződés IV. pont 1. alpontja a következők szerint módosul:

„1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés

Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 770 nap + 70 nap + 92 nap, azaz összesen 862 naptári nap az alábbiakra figyelemmel:

1.1. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a Múzeum esetében:

- Az esetlegesen szükséges módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a szerződés

hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap.

- A módosított komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői

értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap.

- A kivitelezés és belsőépítészet megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi

kézhezvételétől számított 770 nap + 70 nap + 92 nap, azaz összesen 862 naptári nap.

1.2. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a parkoló esetében:

- Az engedélyezési tervdokumentáció telekalakítások miatt szükséges módosításának elkészítése és a jogerős építési engedély

megszerzésének határideje: a következő feltételek (az érintett ingatlanok Megrendelő tulajdonába kerülése, a szükséges

telekalakítások elvégzése és a Helyi építési szabályzat módosítása) együttes teljesüléséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi

kézhezvételétől számított 90 naptári nap.

- A kivitelezés megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől

számított 720 naptári nap.”"

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021.12.06.

"4. A szerződésmódosítás jogalapja jelen Szerződésmódosítás 3.1.1.-3.1.4. pontja tekintetében:

4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi

szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglat rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

4.2. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. (Kbt. 141. § (2) bekezdésének a.

pontja)

4.3. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése az I. és II. szerződésmódosításban foglalt ellenérték növekedéssel

együtt nem éri el az eredeti szerződés értékének 15 %-át, jelen szerződésmódosítás tárgyát képező ellenérték növekedése: nettó 60

375 603,- Ft. (Kbt. 141. § (2) bekezdésének b. pontja)

4.4. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

4.5. A Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a

szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

Tárgyi szerződésmódosításban a teljesítési határidő - azaz a belsőépítészeti munkákkal kapcsolatos további 70 nap teljesítési határidő

biztosítása - módosítása az érték változásával függ össze. (Kbt. 141. § (3) bekezdés)

5. A szerződésmódosítás jogalapja jelen Szerződésmódosítás 3.1.5.-3.1.6. pontja tekintetében:

5.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi

szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (6) bekezdés rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

5.2. Az I. sz. szerződésmódosítástól eltérő technikai módosítás nem tekinthető lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy az

pontosításra, adminisztrációs korrekcióra szolgál, sem többletfeltétel meghatározásával, sem gazdasági egyensúly

megváltoztatásával, sem a Szerződés általános jellegének megváltoztatásával nem jár, a Szerződés tárgyát nem érinti. Tehát:

5.2.1. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési

eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat

nyertességét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy az kizárólag I. sz. szerződésmódosítással jogszerűen beemelt pótszámla

technikai, adminisztrációs áthelyezése történt. (Kbt. 141. § (6) bekezdésének a. pontja)

5.2.2. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (Kbt. 141. § (6)

bekezdésének b. pontja)

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti

ki (Kbt. 141. § (6) bekezdésének c. pontja)

6. A szerződésmódosítás jogalapja jelen Szerződésmódosítás 3.1.4. pontja tekintetében, azaz a további 92 naptári nap teljesítési

határidő biztosítása kapcsán:

6.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi

szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (4) c) pontjának rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

6.2. A Múzeumban található épített örökséggé nyilvánított kemencék tekintetében előre nem látható módon bekövetkezett

állagromlás és az ennek következtében szükséges Örökségvédelmi Hatósági eljárás, az állagmegóvásra vonatkozó cselekmények okán

a Vállalkozónak 92 napra a kivitelezési folyamatokat igazoltan leállítania volt szükséges. Ezen körülményt az ajánlattevő kellő

gondossággal eljárva sem láthatta előre. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c. pontja ca, alpont)

6.3. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a módosítás kizárólag a műszaki

akadályoztatás idejére felmerülő teljesítési határidőre terjed ki. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c. pontja cb, alpont)

6.4. A szerződés módosítása nem okoz ellenérték növekedést, tekintettel arra, hogy a módosítás kizárólag a teljesítési határidőt

érinti. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c. pontja cc, alpont)"

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 094 157 259.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 154 532 862.00 HUF