Supplies - 649444-2021

20/12/2021    S246

Lithuania-Kaunas: Hospital beds

2021/S 246-649444

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
National registration number: 302583800
Postal address: Josvainių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 47144
Country: Lithuania
Contact person: Ignas Šimkevičius
E-mail: ignas.simkevicius@kkligonine.lt
Telephone: +370 37422482
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/22248
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=613010
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=613010&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Funkcinių lovų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Funkcinių lovų pirkimas pagal pridedamą techninę specifikaciją

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

ELEKTRINĖS, 4 SEKCIJŲ FUNKCINĖS LOVOS

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

ELEKTRINĖS, 4 SEKCIJŲ FUNKCINĖS LOVOS, 100 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Funkcinė lova intensyviai terapijai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Funkcinė lova intensyviai terapijai, 9 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Funkcinė lova su kardiologine kėde

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Funkcinė lova su kardiologine kėde, 8 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjo iniciatyva visai nutraukus Prekių pardavimą sutartyje nurodytomis sąlygomis, Tiekėjas moka 30 (trisdešimties) proc. dydžio baudą nuo Sutarties sumos su PVM.

Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

Sutarties 1.2 punkte įsipareigojimų įvykdymo termino pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Sutartis jos vykdymo metu gali būti nutraukta vienašališkai, o Tiekėjas gali būti įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Taip pat, Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10% dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM, nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

Pirkėjas už prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021