TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 649540-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Sorø: Udstyr til støtte af hjertefunktioner

2022/S 226-649540

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hueg
E-mail: phue@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 24943871
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

Sagsnr.: Genudbud
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33182000 Udstyr til støtte af hjertefunktioner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af pacemakere, ICD’er og loop recordere m.v. til følgende sygehusenheder/hospitalsenheder og institutioner i Region Sjælland: Sjællands Universitetshospital Roskilde (Kardiologisk afdeling)

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 891 240.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fælleskrav - Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fælleskrav gældende for pacemakere og elektroder, ICD m/højvoltselektroder samt Loop recordere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Produktgruppe A Pacemakere D1+D2+D3

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af pacemakere – fordelt på 3 rammeaftaler, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Produktgruppe B Pacemaker elektroder D4

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af pacemaker elektroder – fordelt på 1 rammeaftale, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Produktgruppe C ICD og højvoltsledninger D6+D7+D8

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af ICD'er med højvoltsledninger – fordelt på 3 rammeaftaler, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Produktgruppe D Loop recordere D9+D10

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af Loop recordere – fordelt på 2 rammeaftaler, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 130-367571
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Fælleskrav - Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Fælleskrav - Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Fælleskrav - Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: D2
Betegnelse:

Pacemakere D1+D2+D3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abbott Medical Danmark A/S
CVR-nummer: 17558501
Postadresse: Produktionsvej 14
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: Mikael.ostergaardlarsen@abbott.com
Telefon: +45 44947541
Internetadresse: http://www.abbott.com/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 835 200.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: D3
Betegnelse:

Pacemakere D1+D2+D3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BIOTRONIK ApS
CVR-nummer: 26933501
Postadresse: Lyngsø Alle 3
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: nana.thaarup@biotronik.com
Telefon: +45 45860886
Fax: +45 45860885
Internetadresse: http://www.biotronik.com
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 049 600.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: D1
Betegnelse:

Pacemakere D1+D2+D3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Medtronic Danmark A/S
CVR-nummer: 18491370
Postadresse: Arne Jacobsens Alle 17
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: marianne.gynde@medtronic.com
Telefon: +45 32481800
Fax: +45 32481801
Internetadresse: http://www.medtronic.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 410 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: D4
Betegnelse:

Pacemaker elektroder D4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abbott Medical Danmark A/S
CVR-nummer: 17558501
Postadresse: Produktionsvej 14
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: Mikael.ostergaardlarsen@abbott.com
Telefon: +45 44947541
Internetadresse: http://www.abbott.com/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 046 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: D8
Betegnelse:

ICD og højvoltsledninger D6+D7+D8

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abbott Medical Danmark A/S
CVR-nummer: 17558501
Postadresse: Produktionsvej 14
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: Mikael.ostergaardlarsen@abbott.com
Telefon: +45 44947541
Internetadresse: http://www.abbott.com/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 694 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: D7
Betegnelse:

ICD og højvoltsledninger D6+D7+D8

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BIOTRONIK ApS
CVR-nummer: 26933501
Postadresse: Lyngsø Alle 3
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: nana.thaarup@biotronik.com
Telefon: +45 45860886
Fax: +45 45860885
Internetadresse: http://www.biotronik.com
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 272 440.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: D6
Betegnelse:

ICD og højvoltsledninger D6+D7+D8

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Medtronic Danmark A/S
CVR-nummer: 18491370
Postadresse: Arne Jacobsens Alle 17
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: marianne.gynde@medtronic.com
Telefon: +45 32481800
Fax: +45 32481801
Internetadresse: http://www.medtronic.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 994 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 11
Delkontraktnr.: D10
Betegnelse:

Loop recordere D9+D10

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abbott Medical Danmark A/S
CVR-nummer: 17558501
Postadresse: Produktionsvej 14
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: Mikael.ostergaardlarsen@abbott.com
Telefon: +45 44947541
Internetadresse: http://www.abbott.com/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 330 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 12
Delkontraktnr.: D9
Betegnelse:

Loop recordere D9+D10

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BIOTRONIK ApS
CVR-nummer: 26933501
Postadresse: Lyngsø Alle 3
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: nana.thaarup@biotronik.com
Telefon: +45 45860886
Fax: +45 45860885
Internetadresse: http://www.biotronik.com
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 260 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Andre klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022