Tjänster - 649695-2022

23/11/2022    S226

Sverige-Borlänge: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2022/S 226-649695

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Andersson
E-post: peter.h.andersson@trafikverket.se
Telefon: +46 101230436
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Olofströms bangård, Sydostlänken, järnvägsplan

Referensnummer: KOM-409490
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Järnvägsplan typfall 3, systemhandling för ombyggnad av Olofströms bangård, del av projekt Sydostlänken. Även byggbarhetsutredning för program Sydostlänken ingår.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 23 947 950.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71300000 Ingenjörstjänster
71311230 Järnvägsingenjörstjänster
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Järnvägsplan typfall 3, systemhandling för ombyggnad av Olofströms bangård, del av projekt Sydostlänken. Även byggbarhetsutredning för program Sydostlänken ingår.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 132-352347
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/10/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tyréns Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556194-7986
Postadress: Peter Myndes Backe 16
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 118 86
Land: Sverige
E-post: avrop@tyrens.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 35 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 23 947 950.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/11/2022