Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 649821-2022

23/11/2022    S226

Lithuania-Kaunas: Ultrasonic unit

2022/S 226-649821

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
National registration number: 302583800
Postal address: Josvainių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 47144
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Ruginytė
E-mail: ausra.ruginyte@kaunoligonine.lt
Telephone: +370 37342391
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/22248
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=674451
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=674451&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ultragarso sistema

II.1.2)Main CPV code
33112200 Ultrasonic unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ultragarso sistema

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Josvainių g. 2, LT-47144, Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Ultragarso sistema - kiekis 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą EBVPD - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016L 3, p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, turi naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

2.Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą, dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus):

- tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas;

- tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių per Sutartyje ar Pirkėjo numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 30 dienų terminui, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį arba skaičiuoti delspinigius toliau;

2. Tiekėjas, neįvykdęs ar tinkamai neįvykdęs Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, tris kartus praleistas nustatytas terminas įvykdyti įsipareigojimus, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai) Sutartyje ar Pirkėjo nustatytais terminais, Pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti, dėl Sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų, 00 ct) vienkartinę baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2022
Local time: 10:45
Place:

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Viešųjų pirkimų skyrius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2022