TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 649859-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Taastrup: Konstruktioner og dele til konstruktioner

2022/S 226-649859

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brøbeck
E-mail: xsbroe@dsb.dk
Telefon: +45 51614823
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Jansen
E-mail: pjan@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.banedanmark.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af venterum og læskærme

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler fabrikation og levering samt montering af venterum og læskærme på togstationer i Danmark.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
44112100 Skure
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler en rammeaftale om fabrikation og levering af venterum og læskærme til ordregiver. I tillæg hertil kommer montage af leverancerne.

Venterum og læskærme skal fabrikeres i overensstemmelse med ordregivers specifikationer og skal opstilles på peronner på togstationer i Danmark. Rammeaftalen omfatter både hele venterum/læskærme og reservedele.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 248-616505
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af venterum og læskærme

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hitsa A/S
CVR-nummer: 28854102
Postadresse: Albuen 37
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgivere har mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige tilbudsgivere i EU-Supply senest 6 dage før tilbudsfristen. Tilbudsgivere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som tilbudsgiver skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Tilbudsgivers tilbud skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som besvares via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal eESPD også udfyldes for disse støttendeenheder;

4) Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbuddet er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

5) Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle interesserede tilbudsgivere kan byde på opgaven, og at der ikke vil blive gennemført forhandlinger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

En klage skal være indgivet senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022