TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 650180-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Thisted: Specialiseret personbefordring ad vej

2022/S 226-650180

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Jeppesen
E-mail: sbj@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125950
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune

Sagsnr.: 125950
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførsel af specialkørsel til Thisted Kommunes enheder og institutioner. Thisted Kommune udbyder befordring af borgere fra dennes bopæl eller aflastningsadresse til aktivitetstilbud, skole og lign. <br>

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Ordregiver vil ved bedømmelsen af tilbuddene lægge vægt på prisen for den samlede special kørsel.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Specialafdelingen Østermølle/specialbørnehaven Kumlhøj, Møllehuset og Roglighedsklassen i Thisted

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi, mødetider og antal af kørestolsbrugere, så bilerne udnyttes bedst muligt.Der køres pt. i alt med ca. 60 børn heraf 13 kørestolsbrugere. De 6 af kørestolsbrugerne bor pt. på Møllehuset og køres til Østermølle. Der køres pt. 7 elever til STU i Skjoldborg.Kørslen kan udføres i taxa eller mindre busser, begge vogntyper skal være indrettet til transport af kørestolsbrugere.<br>jf. kravsspecifikationen<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Specialafdelingen Trombakken, Snedsted Skole

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.Der er pt. ca. 70 kørselsberettigede elever fordelt i hele kommunen.Delaftalen omfatter pt. 5400 km. pr. uge.Kørslen kan udføres i taxa eller mindre busser. Max. 14 personer pr. vogn.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Specialafdelingen på Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted og Modtageklasser på Tilsted Skole, Silstrupvej 47, Thisted

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.Der er pt. ca. 28 kørselsberettigede elever fordelt i hele kommunen.Delaftalen omfatter pt. 3750 km. pr. uge.Kørslen kan udføres i taxa eller mindre busser. Max. 14 personer pr. vogn.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Thy værkstedet, Kronborgvej 113, Thisted

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der vil være tale om transport af brugere fra bofællesskaber til og fra Thy værkstedet.Delaftalen omfatter pt. 2500 km. pr. uge.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Specialafdelingen F-klasserne på Hanstholm Skole, Fyrvej 100, Hanstholm.

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.Der er pt. ca. 21 kørselsberettigede elever, hovedsagelig fra den nordlige del af kommunen.Delaftalen omfatter pt. 3850 km. pr. uge.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 - Specialafdelingen Golfstrømmen og Bedsted Klassen, Skolegade 1, Bedsted.

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen deles op i flere ruter, efter geografi og mødetider, så bilerne udnyttes bedst muligt.Der er pt. ca. 31 kørselsberettigede elever, hovedsagelig fra den sydlige del af kommunen.Delaftalen omfatter pt. 3100 km. pr. uge.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 - Aktivitetshuset Limfjorden, Poppelvej 10, Hurup

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transport af voksne handicappede mellem 18 og 85 år.Delaftalen omfatter pt. 950 km. pr. uge.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8 - Plejecentrene Åbakken og Sct. Thøgersgaard

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transport af ældre fra eget hjem til dagcenter på plejecentrene Åbakken og Sct.Thøgersgaard.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 9 - Plejecentrene Vibedal og Fjordglimt

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transport af ældre fra eget hjem til dagcenter på plejecentrene Vibedal og Fjordglimt.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 10 - legestuerne

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel til Legestuerne: Nors beboerhus, Stationsvej 39, 7700 Thisted; Sjørring Skole, Ebbesvej 3, 7700 Thisted; Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted; Spejderhuset i Bedsted, Åkandevej 7755 Bedsted Thy; Sundby Thy Idrætsklub, Møgelvej 66, 7752 Snedsted

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Skal ved kontraktstart være indehaver af autorisation for udøvelse af erhvervet i form af færdselsstyrelsens tilladelse til udførelse af erhvervsmæssig personbefordring&nbsp;

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital for det seneste regnskabsår skal være positivTilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med Tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv,

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver i henhold til pkt. 5.1 fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:• Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:o Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.• Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:o Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring, o eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10.000.000 danske kroner. Selvrisikoen må ikke overstige 100.000 danske kroner.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer .

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

<br> Referencelisten skal således indeholde en beskrivelse af de betydeligste kontrakter inklusive datoer og kundens navn (inkl. kontaktperson hos kunden.Listen anses som dokumentation og ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed<br>

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022