Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 65082-2022

TIRubrikSverige-Borås: Gasinstallationer
NDMeddelandets publiceringsnummer65082-2022
PDPubliceringsdatum07/02/2022
OJEUT S26
TWUpphandlarens ortBORÅS
AUUpphandlarens officiella namnRISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB (556464-6874)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlareN - Statligt verk
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat02/02/2022
DTSista inlämningsdag15/03/2022
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45351000 - Maskintekniska installationsarbeten
42514000 - Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
45333000 - Gasinstallationer
45333100 - Installation av gasregleringsutrustning
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE232
IAInternetadresshttp://www.ri.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU