TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 651380-2022

23/11/2022    S226

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2022/S 226-651380

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 2963 4750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Pedersen
E-mail: Michelle.Amanda.Kjaer.Pedersen@stukuvm.dk
Telefon: +45 21430684
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.stukuvm.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9f6d8b5-1d29-4411-99b9-8518e9214579/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9f6d8b5-1d29-4411-99b9-8518e9214579/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9f6d8b5-1d29-4411-99b9-8518e9214579/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af test, afklaring, instruktion og studiestøtte til studerende med ordblindhed på videregående uddannelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ydelserne i Rammeaftalen er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Hele Rammeaftalens samlede estimerede mængde: 249.160 timer

Hele Rammeaftalens maksimale mængde: 311.450 timer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Ved dette udbud er delaftalerne inddelt i 3 grupper.

Under gruppe 1 vil tilbudsgiver have mulighed for at afgive tilbud på en eller flere af de oplistede delaftaler.

Under gruppe 2 må tilbudsgiver afgive tilbud på maks. én af de to delaftaler.

Under gruppe 3 må tilbudsgiver afgive tilbud på maks. én af de to delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Region Hovedstaden (korte og mellemlange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 1 i hele perioden: 20.660 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Region Sjælland (korte og mellemlange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 2 i hele perioden: 11.420 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Region Syddanmark (korte og mellemlange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 3 i hele perioden: 41.980 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Region Midtjylland (korte og mellemlange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 4 i hele perioden: 65.220 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Region Nordjylland (korte og mellemlange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 5 i hele perioden: 15.640 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 - Bornholm (videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 6 i hele perioden: 420 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 - Region Hovedstaden (lange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 7 i hele perioden: 30.840 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8 - Region Sjælland (lange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 8 i hele perioden: 4.320 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 9 - Region Syddanmark (lange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 9 i hele perioden: 17.720 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 10 - Region Midtjylland (lange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 10 i hele perioden: 34.660 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 11 - Region Nordjylland (lange videregående uddannelser)

Delkontraktnr.: Delaftale 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen har fire formål og alle Ydelser er målrettet studerende med ordblindhed på videregående uddannelser. Ydelsen ’test’ har til formål at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed. Ydelsen ’afklaring’ har til formål at afklare støttebehovet på uddannelsen. Ydelsen ’instruktion’ har til formål at  samt give instruktion i læse-skriveteknologi, som er bevilget i SPS-ordningen og  ydelsen ’studiestøtte’ har til formål at give den studerende kompenserende strategier til planlægning, strukturering fagligt materiale på uddannelsen.  

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 11 delaftaler. Der er 5 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 5 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egen delaftale, som omfatter både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Estimeret mængde for delaftale 11 i hele perioden: 6.280 timer

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af Rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede mængde med 25 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 311.450 timer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordreiver har ved dette udbud fastsat krav om økonomisk og finansiel formåen i form af krav til tilbudsgivernes egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (2021). Kravet er fastsat for alle delaftaler, dog er delaftale 6 (Bornholms Regionskommune) undtaget dette krav, da volumenen på delaftalen er begrænset. Tilbudsgiver skal kunne opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

• Delaftale 1: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 1 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 8.8 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 2: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 2 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 6.4 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 3: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 3 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 19.3 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 4: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 4 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 37 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 5: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 5 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 7.5 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 7: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 7 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 12.9 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 8: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 8 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 2.3 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 9: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 9 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 7.6 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 10: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 10 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 14.4 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 11: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 11 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 2.6 mio. kr. i det seneste år (2021).

Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge årsrapport/årsregnskab fra det seneste disponible regnskabsår, jf. dog udbudsloven § 154, stk. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

• Delaftale 1: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 1 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 8.8 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 2: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 2 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 6.4 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 3: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 3 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 19.3 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 4: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 4 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 37 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 5: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 5 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 7.5 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 7: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 7 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 12.9 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 8: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 8 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 2.3 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 9: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 9 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 7.6 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 10: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 10 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 14.4 mio. kr. i det seneste år (2021).

• Delaftale 11: Ved afgivelse af tilbud for delaftale 11 skal tilbudsgiver have en egenkapital på min. 2.6 mio. kr. i det seneste år (2021).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har i forbindelse med afgivelse af tilbud valgt at stille krav til, at relevante markedsaktører, som vil afgive tilbud, kan overholde følgende krav om teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et beskrive 1-4 relevante referencer vedrørende tilsvarende opgaver udført inden for de seneste tre år (beregnet fra tilbudsfristen), som er sammenlignelig med Rammeaftalen. Ved tilsvarende opgaver forstås tjenesteydelser, hvor tilbudsgiver har udført opgaver, som har indeholdt:

• Test for ordblindhed

• Afklaring af støttebehov i forhold til personer med ordlindhed

• Instruktion i læse-skriveteknologi til personer med ordblindhed

• Studiestøtte og/eller specialundervisning til studerende på videregående uddannelser, hvis primære sigte er at kompensere for ordblindhed. For tilbud afgivet på delaftale 7-11, skal der være tale om studiestøtte og/eller specialundervisning til studerende på lange videregående uddannelser, hvis primære sigte er at kompensere for ordblindhed.

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

• Start- og slutdato: Løbetiden af kontrakten

• Modtager: Navn på kunden (virksomheden/organisationen)

• Beskrivelse: Kort beskrivelse af den leverede ydelse, dvs. omfattede ydelser

• Kontraktsum eller antal timer leveret (volume)

Bemærk, at tilbudsgiver maksimalt kan angive fire referencer. Hvis tilbudsgiver angiver mere end fire referencer medfører det dog ikke, at tilbuddet er ukonditionsmæssig, men ordregiver vil alene medtage de fire nyeste (i henhold til datoen for tilbudsfrist) referencer i vurderingen.

Mindstekrav

Som mindstekrav kræves erfaring med udførelse af 1-4 tilsvarende kontrakter inden for de seneste tre år (i henhold til datoen for tilbudsfrist), som er sammenlignelig med Rammeaftalen. Tilbudsgiver kan opfylde mindstekravet ved en, to, tre eller fire referencer, som tilsammen dokumenterer erfaring med følgende tjenesteydelser:

• Test for ordblindhed

• Afklaring af støttebehov i forhold til personer med ordlindhed

• Instruktion i læse-skriveteknologi til personer med ordblindhed

• Studiestøtte og/eller specialundervisning til studerende på videregående uddannelser, hvis primære sigte er at kompensere for ordblindhed. For tilbud afgivet på delaftale 7-11, skal der være tale om studiestøtte og/eller specialundervisning til studerende på lange videregående uddannelser, hvis primære sigte er at kompensere for ordblindhed.

Tilbudsgiver kan således opfylde mindstekravet ved at angive 1 reference, der indeholder levering af alle fire ovenstående ydelser eller ved at angive to, tre eller fire referencer der tilsammen indeholder alle fire ovenstående Ydelser.

Har tilbudsgiver tidligere leveret, som underleverandør på en eller flere kontrakter, som indeholder en eller flere af de referencer, som der kræves, kan denne/disse reference(r) anvendes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav

Som mindstekrav kræves erfaring med udførelse af 1-4 tilsvarende kontrakter inden for de seneste tre år (i henhold til datoen for tilbudsfrist), som er sammenlignelig med Rammeaftalen. Tilbudsgiver kan opfylde mindstekravet ved en, to, tre eller fire referencer, som tilsammen dokumenterer erfaring med følgende tjenesteydelser:

• Test for ordblindhed

• Afklaring af støttebehov i forhold til personer med ordlindhed

• Instruktion i læse-skriveteknologi til personer med ordblindhed

• Studiestøtte og/eller specialundervisning til studerende på videregående uddannelser, hvis primære sigte er at kompensere for ordblindhed. For tilbud afgivet på delaftale 7-11, skal der være tale om studiestøtte og/eller specialundervisning til studerende på lange videregående uddannelser, hvis primære sigte er at kompensere for ordblindhed.

Tilbudsgiver kan således opfylde mindstekravet ved at angive 1 reference, der indeholder levering af alle fire ovenstående ydelser eller ved at angive to, tre eller fire referencer der tilsammen indeholder alle fire ovenstående Ydelser.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers bilag vedr. arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde Tro og loveerklæring vedr. EU´s sanktioner mod Rusland (underskrives kun af den vindende leverandør), som fremsendes ved indhentelse af endelig dokumentation.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 135-384647
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

ca. hver fjerde år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2 og 6 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Referencerne skal skrives i ESPD’et, og kan ikke vedlægges som bilag.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Referencerne i ESPD’et udgør i sig selv den endelige dokumentation herfor.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022