TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 65140-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Kardzhali: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2018/S 030-065140

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 019-038956)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie — gr. Smolyan, TP Darzhavno lovno stopanstvo „Zhenda“
2016195800015
ul. „Vasil Levski“ No. 2
Kardzhali
6600
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Todor Minchev — yuriskonsult
Telefon: +359 0886438461
E-Mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com
Fax: +359 36165396
NUTS-Code: BG425

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ucdp-smolian.com/

Adresse des Beschafferprofils: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1161

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца“ по две обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти“

Обособена позиция № 2: „Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти“.

Предметът на настоящата обществената поръчка включва: Доставка на хранителни продукти, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, захарни изделия, подправки, безалкохолни напитки, напитки със съдържание на алкохол и други хранителни продукти, след предварителна заявка от страна на Възложителя.

Посочените видове и количества храни и напитки са прогнозни и Възложителят няма задължение за цялостното им усвояване, както и може да заявява артикули със сходен характер извън посочените в рамките на общата стойност по сключения договор.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/02/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 019-038956

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Когато гаранцията за изпълнение се представя във формата на парична сума, същата се внася по банков път по сметка на ТП ДЛС „Женда“: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, офис Кърджали, IBAN BG87TTBB94001527381093, BIC – TTBB BG 22, а банковата гаранция или застраховка за обезпечение на изпълнението в същите размери – с оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка или застрахователна компания.

muss es heißen:

Когато гаранцията за изпълнение се представя във формата на парична сума, същата се внася по банков път по сметка на ТП ДЛС „Женда“, а банковата гаранция или застраховка за обезпечение на изпълнението в същите размери – с оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка или застрахователна компания.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Направени са промени към следните Приложения от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка: Приложение № 5-2, Приложение № 6, Приложение № 5-1, Приложение 8-2, Приложение № 10 и Приложение № 11.

Възложителят предоставя пълен достъп до променените Приложения в Профила на купувача.