Dienstleistungen - 65143-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Bereich Geotechnik

2019/S 029-065143

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Przybysz
Telefon: +48 797-604-794
E-Mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Fax: +48 71-357-90-97
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: WRO.WOP.260.60.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71332000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej polegające na: podziale nieruchomości, klasyfikacji gruntów oraz ustaleniu linii brzegu na nieruchomościach Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu. Zamówienie podzielono na 20 odrębnych przedmiotów zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ „Wykaz nieruchomości do podziału’’. Szczegółowy opis usługi do wykonania zgodnie z założeniami technicznymi przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz nieruchomości do podziału’’. Przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 75 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 36 AM-10 0026-Wojszyce - wydzielenie drogi publicznej, klasy dojazdowej (2KD-D/4) - zgodnie z MPZP

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 36 AM-10 0026-Wojszyce - wydzielenie drogi publicznej, klasy dojazdowej (2KD-D/4) - zgodnie z MPZP. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 78/7 ob. Bożeń, gm. Wołów - wydzielenie ogródków przydomowych po granicy uprawy ogródków i naturalnych nasadzeniach świerków

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 78/7 ob. Bożeń, gm. Wołów - wydzielenie ogródków przydomowych po granicy uprawy ogródków i naturalnych nasadzeniach świerków. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz.nr 18/13 ob.Kliszkowice, gm. Kliszkowice - wydzielenie ogródków działkowych zgodnie z projektem i określenie sposobu korzystania z nieruchomości dla 9-ciu ogródków przydomowych i ścieżki wewnętrznej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz.nr 18/13 ob.Kliszkowice, gm. Kliszkowice - wydzielenie ogródków działkowych zgodnie z projektem. Ponadto należy określić sposób korzystania z nieruchomości dla 9 -ciu ogródków przydomowych i ścieżki wewnętrznej. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 8/4, 8/5, 8/7, 8/17 ob. Chociwel, gm. Strzelin - połączenie działek nr 8/4, 8/5, 8/7 i 8/17 a następnie wydzielenie budynków i istniejącej drogi dojazdowej. Projekt podziału do uzgodnienia.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 8/4, 8/5, 8/7, 8/17 ob. Chociwel, gm. Strzelin - połączenie działek nr 8/4, 8/5, 8/7 i 8/17 a następnie wydzielenie budynków i istniejącej drogi dojazdowej. Projekt podziału do uzgodnienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 152/10 ob. Sadków, gm. Kąty Wrocławskie - podział działki zgodnie z załączonym projektem

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 152/10 ob. Sadków, gm. Kąty Wrocławskie - podział działki zgodnie z załączonym projektem. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 118/1 ob. Mleczno, gm. Rudna - zmiana klasyfikacji użytków gruntowych (zgodnie ze stanem faktycznym)

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 118/1 ob. Mleczno, gm. Rudna - zmiana klasyfikacji użytków gruntowych (zgodnie ze stanem faktycznym). Projekt podziału do uzgodnienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 188/12 ob. Nowa Kamienica, gm. Stara Kamienica - wydzielenie działki o powierzchni poniżej 2 ha zabudowanej budynkiem magazynu zbożowego

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 188/12 ob. Nowa Kamienica, gm. Stara Kamienica - wydzielenie działki o powierzchni poniżej 2 ha zabudowanej budynkiem magazynu zbożowego z uwzględnieniem racjonalnego zagospodarowania pozostałej części działki przeznaczonej także pod tereny produkcji i obsługi gospodarki rolnej, w tym istniejącego zbiornika p.poż. oraz załączonej propozycji podziału. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 260 ob. Rakowice, gm. Bolesławiec - Podział zgodnie z załączonym projektem

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 260 ob. Rakowice, gm. Bolesławiec - Podział zgodnie z załączonym projektem. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 140/4 ob. Tarninów, m. Legnica - Podział działki zgodnie z mpzp oraz wydzielenie ogrodzonego terenu przy skrzyżowaniu ulic Lotniczej i Marynarskiej w sąsiedztwie działki 139

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 140/4 ob. Tarninów, m. Legnica - Podział działki zgodnie z mpzp oraz wydzielenie ogrodzonego terenu przy skrzyżowaniu ulic Lotniczej i Marynarskiej w sąsiedztwie działki 139. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 203 ob. Łapczyce, gm. Żmigród - wydzielenie terenu o powierzchni ok. 42 ha jak na załączonym projekcie i podział tego terenu na działki o powierzchni max 16 ha

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 203 ob. Łapczyce, gm .Żmigród - wydzielenie terenu o powierzchni ok. 42 ha jak na załączonym projekcie i podział tego terenu na działki o powierzchni max 16 ha (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się działki większe max 24 ha) z uwzględnieniem dojazdu i granic naturalnych- projekt do uzgodnienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 64/67 ob. Osiek, gm. Lubin - podział zgodnie z mpzp z wyjątkiem:nie wydzielamy terenu przeznaczonego pod ZL i U4,ZP,R natomiast teren przeznaczony pod MN24 i MN 23 dzielimy na mniejsze działki

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 64/67 ob. Osiek, gm. Lubin - podział zgodnie z mpzp z wyjątkiem: nie wydzielamy terenu przeznaczonego pod ZL i U4,ZP,R natomiast teren przeznaczony pod MN24 i MN 23 dzielimy na mniejsze działki budowlane - projekt do uzgodnienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 3/3 ob. Poniatów 9, m. Wałbrzych - ustalenie linii brzegu cieku Lubiechowska Woda (w tym podział działki i zmiana użytku na WP) w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 3/3 ob. Poniatów 9, m. Wałbrzych - ustalenie linii brzegu cieku Lubiechowska Woda (w tym podział działki i zmiana użytku na WP) w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 158/1 ob. Tarnowiec, gm. Zawonia - wydzielenie Cieku Zdrójna wg stanu w terenie, w uzgod. z PGW Wody Polskie (ustalenie linii brzegu, podział działki, zmiana użytku na WP) a następnie podział działki

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 158/1 ob. Tarnowiec, gm. Zawonia - wydzielenie Cieku Zdrójna wg stanu w terenie, w uzgodnieniu z PGW Wody Polskie (ustalenie linii brzegu, podział działki, zmiana użytku na WP) a następnie podział działki na działki o powierzchni do 16 ha (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się działki większe do 24 ha). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 132 ob. Chobienia, gm. Rudna - Podział na dwie działki w celu wydzielenia zbudowań

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 132 ob. Chobienia, gm. Rudna - Podział na dwie działki w celu wydzielenia zbudowań. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 111/19 ob. Michów, gm. Chojnów - Podział na dwie działki zgodnie z załączoną propozycją podziału

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 111/19 ob. Michów, gm. Chojnów - Podział na dwie działki zgodnie z załączoną propozycją podziału. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 581/160 ob. Grzybiany, gm. Kunice - Podział na 6 działek zgodnie z załączoną propozycją podziału

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 581/160 ob. Grzybiany, gm. Kunice - Podział na 6 działek zgodnie z załączoną propozycją podziału. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 1/46 AM-16 ob. Osobowice, m. Wrocław - podział działki zgodnie z mpzp w tym podział części przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową na mniejsze działki budowlane

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 1/46 AM-16 ob. Osobowice, m. Wrocław - podział działki zgodnie z mpzp w tym podział części przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową na mniejsze działki budowlane. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 50 ob. Spalona, gm. Kunice - podział na dwie 2 działki w celu wydzielenia udokumentowanego złoża kruszywa, zgodnie z mpzp i zaproponowana linią podziałową na załączonym projekcie podziału

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 50 ob. Spalona, gm. Kunice - podział na dwie 2 działki w celu wydzielenia udokumentowanego złoża kruszywa, zgodnie z mpzp i zaproponowana linią podziałową na załączonym projekcie podziału. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 41/1 AM-28 ob. Sobótka, gm. Sobótka - wydzielenie z dz. 41/1 terenu zabudowanego werandą budynkiem stanowiącym własność Archidiecezji - projekt do uzgodnienia

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 41/1 AM-28 ob. Sobótka, gm. Sobótka - wydzielenie z dz. 41/1 terenu zabudowanego werandą budynkiem stanowiącym własność Archidiecezji - projekt do uzgodnienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 1 i 2 ob. Wińsko, gm. Wińsko - podział zgodnie z MPZP

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Dolny Śląsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dz. nr 1 i 2 ob. Wińsko, gm. Wińsko - podział zgodnie z MPZP. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podany w II.2.7) termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 190-429753
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 36 AM-10 0026-Wojszyce - wydzielenie drogi publicznej, klasy dojazdowej (2KD-D/4) - zgodnie z MPZP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 804.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 78/7 ob. Bożeń, gm. Wołów - wydzielenie ogródków przydomowych po granicy uprawy ogródków i naturalnych nasadzeniach świerków

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 804.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dz.nr 18/13 ob. Kliszkowice, gm. Kliszkowice - wydzielenie ogródków działkowych zgodnie z projektem i określenie sposobu korzystania z nieruchomości dla 9-ciu ogródków przydomowych i ścieżki wewnętrznej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 200.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 471.54 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 8/4, 8/5, 8/7, 8/17 ob. Chociwel, gm. Strzelin - połączenie działek nr 8/4, 8/5, 8/7 i 8/17 a następnie wydzielenie budynków i istniejącej drogi dojazdowej. Projekt podziału do uzgodnienia.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 430.89 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 152/10 ob. Sadków, gm. Kąty Wrocławskie - podział działki zgodnie z załączonym projektem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 008.13 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 118/1 ob. Mleczno, gm. Rudna - zmiana klasyfikacji użytków gruntowych (zgodnie ze stanem faktycznym)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 188/12 ob. Nowa Kamienica, gm. Stara Kamienica - wydzielenie działki o powierzchni poniżej 2 ha zabudowanej budynkiem magazynu zbożowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 284.55 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 260 ob. Rakowice, gm. Bolesławiec - Podział zgodnie z załączonym projektem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 008.13 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 140/4 ob. Tarninów, m. Legnica - Podział działki zgodnie z mpzp oraz wydzielenie ogrodzonego terenu przy skrzyżowaniu ulic Lotniczej i Marynarskiej w sąsiedztwie działki 139

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 105.69 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 203 ob. Łapczyce, gm. Żmigród - wydzielenie terenu o powierzchni ok. 42 ha jak na załączonym projekcie i podział tego terenu na działki o powierzchni max 16 ha

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 284.55 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 64/67 ob. Osiek, gm. Lubin - podział zgodnie z mpzp z wyjątkiem:nie wydzielamy terenu przeznaczonego pod ZL i U4,ZP,R natomiast teren przeznaczony pod MN24 i MN 23 dzielimy na mniejsze działki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 317.07 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 3/3 ob. Poniatów 9, m. Wałbrzych - ustalenie linii brzegu cieku Lubiechowska Woda (w tym podział działki i zmiana użytku na WP) w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 317.07 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 158/1 ob. Tarnowiec, gm. Zawonia - wydzielenie Cieku Zdrójna wg stanu w terenie, w uzgod. z PGW Wody Polskie (ustalenie linii brzegu, podział działki, zmiana użytku na WP) a następnie podział działki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 699.19 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 132 ob. Chobienia, gm. Rudna - Podział na dwie działki w celu wydzielenia zbudowań

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biuro Geodezji, Kartografii i Wyceny Nieruchomości GIK Krzysztof Leśny
Armii Krajowej 16 lok. 14
Lubin
59-300
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 850.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 111/19 ob. Michów, gm. Chojnów - Podział na dwie działki zgodnie z załączoną propozycją podziału

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 520.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 581/160 ob. Grzybiany, gm. Kunice - Podział na 6 działek zgodnie z załączoną propozycją podziału

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 983.74 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 1/46 AM-16 ob. Osobowice, m. Wrocław - podział działki zgodnie z mpzp w tym podział części przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową na mniejsze działki budowlane

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 414.63 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 50 ob. Spalona, gm. Kunice - podział na dwie 2 działki w celu wydzielenia udokumentowanego złoża kruszywa, zgodnie z mpzp i zaproponowana linią podziałową na załączonym projekcie podziału

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 455.28 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 41/1 AM-28 ob. Sobótka, gm. Sobótka - wydzielenie z dz. 41/1 terenu zabudowanego werandą budynkiem stanowiącym własność Archidiecezji - projekt do uzgodnienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Geozet Zbigniew Trachimowicz
ul. Orzeszkowej 8
Strzelin
57-100
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 439.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WRO.WOP.260.60.2018
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

Dz. nr 1 i 2 ob. Wińsko, gm. Wińsko - podział zgodnie z MPZP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Geo-Decor Natalia Ziomek-Szukalska
ul. Strzeszowska 65A
Szewce
55-114
Polen
NUTS-Code: PL51
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 414.63 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019