Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 651803-2021

21/12/2021    S247

Lucembursko-Lucemburk: Technická pomoc při navrhování intervencí ve veřejném prostranství propojeném pěšími průchody mezi městem Wadi Musa a archeologickým parkem Petra

2021/S 247-651803

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 215-563689)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010631001

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc při navrhování intervencí ve veřejném prostranství propojeném pěšími průchody mezi městem Wadi Musa a archeologickým parkem Petra

Spisové číslo: AA-010631-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000 Územní plánování a architektura krajiny
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této technické pomoci je podpora Regionálního úřadu pro rozvoj a cestovní ruch ve městě Petra při navrhování řady intervencí ve veřejném prostranství propojeného pěšími průchody mezi městem Wadi Musa a archeologickým parkem Petra. Technická pomoc je rozdělena do tří hlavních činností:

1) poradenství v oblasti navrhování veřejného prostranství,

2) strategické hodnocení dopadů na životní prostředí a hodnocení kulturního dopadu,

3) obchodní plán.

Poradce je povinen mobilizovat zkušený tým, který bude dobře obeznámen s prací na místech světového dědictví UNESCO.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/12/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 215-563689

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/01/2022
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 18/01/2022
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 06/01/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/01/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: