Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 651803-2021

21/12/2021    S247

Luxemburg-Luxemburg: Tekniskt stöd för utformning av insatser för det offentliga rummet som är förbundet genom gångvägar inom Wadi Musa och Petra Archaeological Park

2021/S 247-651803

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 215-563689)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org/en/about/procurement
Upphandlarprofil: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010631001

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd för utformning av insatser för det offentliga rummet som är förbundet genom gångvägar inom Wadi Musa och Petra Archaeological Park

Referensnummer: AA-010631-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71400000 Stadsplanering och landskapsvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta tekniska bistånd avser att stödja the Petra Development and Tourism Region Authority i att utforma åtgärder för projektering av det offentliga rum som är förbundet genom gångvägar för fotgängare i Wadi Musa och Petra Archaeological Park. Det tekniska biståndet är uppdelat i tre huvudverksamheter:

1) Rådgivning avseende utformning av offentliga rum,

2) strategisk miljökonsekvensbedömning och en konsekvensbedömning avseende kulturarv/kultur,

3) en affärsplan.

Konsulten ska mobilisera ett erfaret team som är väl insatt i arbete inom Unescos världsarvsplatser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/12/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 215-563689

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 04/01/2022
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 18/01/2022
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/01/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 20/01/2022
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: