Služby - 651811-2021

21/12/2021    S247

Nemecko-Karlsruhe: Maliarske práce a kladenie podlahových krytín (časť 1), ako aj údržbárske práce počas obdobia odstávky (časť 2)

2021/S 247-651811

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 234-615165)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), Karlsruhe – Gemeinsame Forschungsstelle, JRC.G. – Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Maliarske práce a kladenie podlahových krytín (časť 1), ako aj údržbárske práce počas obdobia odstávky (časť 2)

Referenčné číslo: JRC/KRU/2021/OP/2494
II.1.2)Hlavný kód CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie zahŕňa maliarske práce a kladenie podlahových krytín v budovách inštitútu v súlade so špecifikáciami. Obstarávanie je rozdelené na 2 časti: časť 1 – maliarske práce a kladenie podlahových krytín a časť 2 – údržbárske práce počas obdobia odstávky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/12/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 234-615165

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Časť č.: Los 1 und Los 2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 14/01/2022
Miestny čas: 16:30
má byť:
Dátum: 26/01/2022
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: Los 1 und Los 2
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 19/01/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 31/01/2022
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: