TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 651908-2022

23/11/2022    S226

Slovakia-Snina: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 226-651908

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 209-596639)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Snina
National registration number: 00323560
Postal address: Strojárska
Town: Snina
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 06901
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Daniela Galandová
E-mail: urr.snina@snina.sk
Telephone: +421 577561872
Internet address(es):
Main address: https://www.snina.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Moderné technológie pre mesto Snina

Reference number: 01/2022
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom projektu Moderné technológie je budovanie IKT platforiem v rámci mesta Snina zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát s cieľom prijímať rozhodnutia a realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát. Za týmto účelom sa požaduje dodanie tovarov akými sú najmä snímače parkovacích miest, snímače prostredia, snímače energií, infotabule, navádzacie tabule a kamerový systém vrátane montáže a inštalácie. Projekt uvažuje aj s centrálnou SMART platformou, ktorej súčasťou sú licencie, operačný systém, databáza, virtualizácia a hardvér. Celý projekt je možné rozdeliť do troch častí, ktoré spolu úzko súvisia nasledovne:

- Centrálna SMART platforma

- Snímače

- Kamerový systém

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1Opis predmetu zákazky" a v prílohách súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 209-596639

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 25/11/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 06/12/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk, Dátum a čas
Instead of:
Date: 25/11/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 06/12/2022
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: