TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 652101-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Charlottenlund: Virksomhed i forbindelse med fast ejendom

2022/S 226-652101

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29b26d06-bfc0-4040-96b0-2e008f5b2af7/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Kontrakt om varetagelse ejendomsadministration af Gentofte Kommunes udlejningsejendomme

Sagsnr.: EMN-2021-07559
II.1.2)Hoved-CPV-kode
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter ejendomsadministration af Gentofte Kommunes 1531 beboelseslejemål og 10 servicearealer, samt ca. 90 lejemål til erhverv og andre formål.

Hertil planlægger Gentofte Kommune at udvide ejendomsporteføljen med yderligere 62 almene plejeboliger og 1 serviceareal i løbet af 2023. Disse ejendomme indgår i den samlede portefølje når de

står klar, forventeligt fra udgangen af 2023.

I udbuddet indgår virksomhedsoverdragelse af i alt 12 medarbejdere fra den hidtidige leverandør.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
70200000 Udlejning eller leasing af egen fast ejendom
70210000 Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til beboelse
70220000 Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter ejendomsadministration af Gentofte Kommunes 1531 beboelseslejemål og 10 servicearealer, samt ca. 90 lejemål til erhverv og andre formål.

Hertil planlægger Gentofte Kommune at udvide ejendomsporteføljen med yderligere 62 almene plejeboliger og 1 serviceareal i løbet af 2023. Disse ejendomme indgår i den samlede portefølje når de

står klar, forventeligt fra udgangen af 2023.

I udbuddet indgår virksomhedsoverdragelse af i alt 12 medarbejdere fra den hidtidige leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Afrapportering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og håndtering af drift og administration / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Overtagelse af opgaven fra den nuværende opgaveholder / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse jvf. ovenfor

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 167-474136
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tildeling af kontrakt forudsætter garantistillelse

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022