Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 652389-2022

25/11/2022    S228

România-București: Sistem de monitorizare a pacienţilor

2022/S 228-652389

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 204-578153)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 25502860
Adresă: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040154
Țară: România
Persoană de contact: TEREZA ION
E-mail: achizitii@assmb.ro
Telefon: +40 758088371
Fax: +40 213101069
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.assmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic Prof. Th Burghele

Număr de referinţă: 25502860/71.01.02.
II.1.2)Cod CPV principal
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic Prof. Th Burghele. in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini, cantitate 1 buc.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/11/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 204-578153

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 22/11/2022
A se citi:
Data: 05/12/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 22/11/2022
A se citi:
Data: 05/12/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: