Supplies - 652448-2021

21/12/2021    S247

România-Pitești: Echipamente medicale

2021/S 247-652448

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Număr naţional de înregistrare: 4122205
Adresă: Strada: ALEEA SPITALULUI, nr. 36
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110114
Țară: România
Persoană de contact: TUDOSE LAURENTIU
E-mail: achizitii_spital_arges@yahoo.com
Telefon: +40 248287150
Fax: +40 248287202
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjupitesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133716
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

APARATURA SI ECHIPAMENTE MEDICALE IV - 27 LOTURI la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853.

Număr de referinţă: 4122205_2021PAAPD1168298-1168532
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

FURNIZARE ECHIPAMENTE - Echipamente medicale (inclusiv instalare, punere in functiune) - 27 loturi

In contextul pandemiei de Covid-19 se impune dotarea sectiilor in care sunt internati si tratati pacientii diagnosticati cu Covid 19.

Descrierea detaliata a Echipamentelor medicale se regaseste in cadrul caietelor de sarcini

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei

cauzate de COVID-19”,

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 401 728.41 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prize oxigen- 15 buc

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157800 Dispozitiv de administrare a oxigenului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prize oxigen- 15 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 75 630.26 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lampa bactericida - 25 buc

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31515000 Lămpi cu ultraviolete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lampa bactericida - 25 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 201.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aplicator de clipsuri reutilizabil lungime-1buc

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aplicator de clipsuri reutilizabil lungime-1buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 100.84 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pompe pulverizatoare- 1 buc

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42122000 Pompe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pompe pulverizatoare- 1 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 420.17 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

. Trolii/carucioare metalice- 2buc

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34911100 Cărucioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

. Trolii/carucioare metalice- 2buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 722.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat purificare aer pt saloane - 11 buc

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42514000 Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

. Aparat purificare aer pt saloane - 11 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 731.01 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carucior transport alimente- 2 buc

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34911100 Cărucioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Carucior transport alimente- 2 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 361.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fotoliu rulant transport bolnavi- 4 buc

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33193120 Scaune cu rotile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Fotoliu rulant transport bolnavi- 4 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 722.66 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fotolii hemodializa-2 buc

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192150 Paturi speciale pentru terapie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Fotolii hemodializa-2 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 302.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carucior Transport bolnavi- 6 buc

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33193120 Scaune cu rotile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Carucior Transport bolnavi- 6 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 126.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pulsoximetru- 28 buc

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33124110 Sisteme de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pulsoximetru- 28 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 829.57 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Saltea antiescara- 4 buc

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39143112 Saltele
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Saltea antiescara- 4 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 008.41 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Toalete mobile - 4buc

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45215500 Toalete publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Toalete mobile - 4buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

. Lampa bactericida mobila cu UV tip C- 9 buc

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31515000 Lămpi cu ultraviolete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

. Lampa bactericida mobila cu UV tip C- 9 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 478.99 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masuta tratamente inox cu nivele - 6buc

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masuta tratamente inox cu nivele - 6buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 084.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carucior curatenie cu 2 galeti - 3 buc

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34911100 Cărucioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Carucior curatenie cu 2 galeti - 3 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 563.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Priza rapida de oxigen cuplare decuplare - 20 buc

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157800 Dispozitiv de administrare a oxigenului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Priza rapida de oxigen cuplare decuplare - 20 buc OG1- Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 848.74 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carucior transport lenjerie/rufe-5buc

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34911100 Cărucioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Carucior transport lenjerie/rufe-5 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 756.31 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Targa mobila pt transport - 3buc

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192160 Tărgi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Targa mobila pt transport - 3buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 042.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cantar medical electronic pt pacient- 1 buc

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42923200 Cântare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantar medical electronic pt pacient- 1 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 008.41 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fotolii kimioterapie-4 buc

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192150 Paturi speciale pentru terapie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Fotolii kimioterapie-4 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 168.07 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Paturi mobile - 6 buc

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192120 Paturi de spital
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Paturi mobile - 6 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 73 361.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Patura electrica pt incalzit pacienti- 1 buc

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Patura electrica pt incalzit pacienti- 1 buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 084.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

. Carut transport materiale inox-1 buc

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34911100 Cărucioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Carut transport materiale inox-1 - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 680.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carucior tip transfer pacienti pt greutatea de 200KG

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34911100 Cărucioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Carucior tip transfer pacienti pt greutatea de 200KG- Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 680.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat aerosoli cu nebulizare– 1buc

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat aerosoli cu nebulizare– 1buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 605.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Targa transport pacient- 3buc

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192160 Tărgi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Targa transport pacient- 3buc - Conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata produselor –exprimata in luni / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 210.09 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19- Cod proiect 140853 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Operatorul

economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE;

Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -

Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din

formularul DUAE;

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -

Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din

formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SICAP, odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti:

- Cj. Molfea Adriana - Manager;

- Dr. Stefan Costin - Director medical;

- Ec. Din Isabela - Director financiar - contabil;

- As. Geogrescu Andreea - Irina - Director ingrijiri medicale.

Consiliul de administratie:

- Dr. Ionescu Anci - Presedinte CA;

- Cj. Ciobanu Alisa - Membru CA;

- Ec. Ciocanau Niculina - Membru CA;

- Ec. Vatasescu Katy - Ioana - Membru CA.

- Buscu George Paul- - Membru CA.

- Hontaru Sorina Octavia - Membru CA.

Achizitii: Adam Cristina - sef AAT

Cerinta nr. 4 - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic(lider, asociat, tert

sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire(inclusiv

de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea , pana la data incheierii raportului

procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau

copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii

restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sun aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice;

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe

proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul

in care trebuie sa prezinte acest certificat.

In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -Cazierul judiciar al operatorului

economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor

ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

- Documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la

art.166 alin. (2),art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016, sau orice alte documente edificatoare.

- Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de

origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara

respectiva.

- Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii

fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

- Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite OBLIGATORIU de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea

98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, si doar ofertantului clasat

pe locul I, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 1

Exercitarea activitatii profesionale.

Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Documentele justificative: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.In cazul in care certificatul constatator este prezentat in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, solicitam ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire, de a prezenta

conformitatea certificatului in original / copie legalizata.Completarea DUAE, respectiv certificate constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr.2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor

ofertate, conform Legii 95/ 2006, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata, valabil la momentul prezentarii -

modalitate de indeplinire - se va completa DUAE.

Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de

rezidenta.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,3,4,5,6,7,8,9Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri pe ultimii 3 ani 2018,2019,2020 in domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Complectare DUAE, Ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta,doarla solicitarea autoritatii contractante, bilant/ raport audit/ orice document relevant pentru sustinerea cifrei de afaceri

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse similare,a produselor ofertate, efectuate in ultimii trei ani (calculati pana la data limitade depunere oferta) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiFurnizorul trebuie sa prezinte un document din care sa rezulte ca indeplineste cel putin standardele ISO 9001, (editia in vigoare) sau „echivalent” sau ISO 13485, (editia in vigoare) sau „echivalent” respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuCertificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuDovada implementarii sistemului de management de mediu conform certificat ISO 14001/2005sau echivalent in domeniului in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului - Ofertantul (inclusiv asociatul,) în DUAE, va preciza daca deține un certificat privind implementarea unui sistem de management de mediu certificat ISO 14001:2005 sau echivalent sau alte probe/dovezi ca deține un sitem propriu de management de mediu corespunzator domeniului in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE; Documentele justificative (document constatator/recomandare emise de beneficiar, din care sa rezulte valori, perioada de furnizare, beneficiari) care stau la baza demonstrarii cerintei, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire,conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 - privind achizitiile publice.

Documentele justificative (dovada implementării sistemului de management al calitătii conform ISO 9001, (editia in vigoare) sau„echivalent” sau ISO 13485, (editia in vigoare) sau „echivalent” , prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calitătii), care probeaza indeplinireacelor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform Art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Complectare DUAE. La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul (inclusiv asociatul,) clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta certificat privind implementarea unui sistem de management de mediu sau echivalent .Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al sistemului de management de mediu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în care solicitările de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, raspunsul entitaţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE ESTE CONDITIONAT DE CLAUZA SUSPENSIVA , IN SENSUL CA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE CONDITIONATA DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN "

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1, Cod proiect 140853," prelungirea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa

legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertanții declarați câștigători numai în măsura în care se va prelungi contractul de finantare cu Fonduri Europene neramburasabile - POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei

sanitare COVID-19- Cod proiect 140853. În cazul în care, indiferent de motive, nu va prelungi contractul de finantare , Autoritatea Contractantă, după primirea răspunsului la cererea de prelungire își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și

completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. . Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul Sănătății nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul Sănătății au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Art. 8 din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile la zi

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2021