Supplies - 652476-2021

Submission deadline has been amended by:  57669-2022
21/12/2021    S247

Sverige-Stockholm: Medicinska förbrukningsartiklar

2021/S 247-652476

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Stockholm
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 22550
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Lisa Borgh
E-post: lisa.borgh@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sll.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdgjfdjhq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdgjfdjhq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Operationsartiklar, tilläggsupphandling, SLL583

Referensnummer: FSN 2021-0521
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Operationsartiklar tilläggsupphandling omfattar positioner där regionen inte fick godkända anbud i huvudupphandlingarna SLL583, SLL578 och SLL579.

De delområden som omfattas är:

• Delområde 1. Drapering

• Delområde 2. Dränage

• Delområde 3. Röntgentrådsprodukter

• Delområde 4. Skalpeller

• Delområde 5. Sugar och sugset

• Delområde 6. Övrigt

• Delområde 7. Rena engångstextilier

• Delområde 8. Munskydd

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18143000 Skyddskläder
33111000 Röntgenapparatur
33141000 Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
33141600 Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt
33162000 Apparatur och instrument för operationssalar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Operationsartiklar tilläggsupphandling omfattar positioner där regionen inte fick godkända anbud i huvudupphandlingarna SLL583, SLL578 och SLL579.

De delområden som omfattas är:

• Delområde 1. Drapering

• Delområde 2. Dränage

• Delområde 3. Röntgentrådsprodukter

• Delområde 4. Skalpeller

• Delområde 5. Sugar och sugset

• Delområde 6. Övrigt

• Delområde 7. Rena engångstextilier

• Delområde 8. Munskydd

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 18/04/2022
Slut: 16/01/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 förlängning/ar á 1 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/02/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/12/2021