Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 652611-2022

25/11/2022    S228

Polen-Kutno: Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile

2022/S 228-652611

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Postanschrift: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mjr Jacek GAJEWSKI
E-Mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261430316
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych

Referenznummer der Bekanntmachung: 162/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34740000 Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 30 468 292.69 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Jednostki Wojskowe Sił Zbrojnych RP

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest dostawa nowego, pochodzącego z produkcji 2021/2022 sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych w asortymencie:

1. Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/D seria V (na Jelcz 442.32) w ilości 6 kpl.;

2. Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES II w ilości 1 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający może dodatkowo zlecić dostawę wyrobów w asortymencie :

- Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/D seria V (na Jelcz 442.32) w ilości 5 kpl.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia zostały wprowadzone do SZ RP jako sprzęt wojskowy zgodnie z dokumentami normatywnymi Ministra Obrony Narodowej dotyczącymi zasad wprowadzania sprzętu do wojska i jego wycofywania. Od czasu ich wprowadzenia do eksploatacji w SZ RP w każdym roku wystąpił ich zakup od producenta tj. firmy Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A (WCBKT S.A) mający na celu zastąpienie przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu produkcji byłego ZSRR. Ze względu na dużą ilość przedmiotowych urządzeń produkcji firmy WCBKT S.A. eksploatowanych w wojsku (LUZES V/D – 107 kpl. z czego 37 kpl. na podwoziu JELCZ, LUZES II różnych wersji – 84 kpl.) SZ RP przygotowały w możliwie dostępnym zakresie zaplecze logistyczne pod kątem ich użytkowania i napraw: utrzymywanie części zamiennych, przygotowanie warsztatu do wykonywania określonych czynności serwisowych. Dotychczas utrzymanie ww. sprzętu we właściwej sprawności technicznej było zabezpieczane głównie przez pozyskanie usług serwisowych od producenta urządzeń, co przejawiało się w krótkich terminach, w przypadku zaistnienia skomplikowanych awarii - możliwością ich napraw. Doświadczenie i potencjał firmy pozytywnie wpływał na niezawodność sprzętu będącego przedmiotem zakupu w niniejszym postępowaniu. Obecnie trwa postepowanie na zawarcie z producentem urządzeń kolejnej umowy na kontynuację serwisu sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Ponadto w obecnym czasie wojsko dysponuje dużą ilością przeszkolonych osób w zakresie użytkowania. Należy zaznaczyć, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami uniwersalnymi zabezpieczającymi obsługę wszystkich typów statków powietrznych eksploatowanych w SZ RP. Należy również zaznaczyć, że dostawy i remonty ww. urządzeń zawarto także w Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026 (Aneks nr 2), który to program nakłada na firmę realizację zadania na rzecz obronności państwa.

Zakup innych urządzeń o nieznanej technologii, sposobie użytkowania i serwisowania wiązałby się z poniesieniem dużego ryzyka dotyczącego ich kompatybilności z użytkowanymi w SZ RP statkami powietrznymi, sprawności mogącej w skrajnych przypadkach przyczynić się do uszkodzenia a nawet zniszczenia statku powietrznego. Ponadto zakup innych urządzeń niż obecnie eksploatowane w jednostkach lotniczych RP niesie za sobą konieczność generowania dodatkowych, trudnych do oszacowania kosztów związanych z gromadzeniem i utrzymywaniem dodatkowego asortymentu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, wyposażeniem warsztatów naprawczych w specjalistyczny sprzęt, przeszkoleniem personelu obsługowo-naprawczego i użytkowego. Wobec powyższego zmiana Wykonawcy i oferowanych przez niego wyrobów wiązałaby się z nabywaniem sprzętu o innych właściwościach technicznych, co mogłoby spowodować niekompatybilność oraz duże trudności techniczne w jego użytkowaniu i utrzymaniu. Również dla ograniczenia powyższych trudności przełożeni Zamawiającego wydają wytyczne mające na celu ujednolicenie sprzętu użytkowanego w wojsku np. Wytyczne Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP do utrzymania i rozwoju systemu funkcjonalnego logistyki w 2023 r., w których jednym z warunków pożądanego celu właściwej działalności logistyki jest dążenie od ujednolicenia sprzętu technicznego w procesie jego pozyskania poprzez unifikację SpW i wyposażenia.

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy stwierdzono, że jednostki wojskowe SZ RP użytkują w zakresie przedmiotu zamówienia sprzęt produkowany przez firmę WCBKT S.A. i ustalono, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia jest ww. firma.

WCBKT S.A. jest jedynym właścicielem (na zasadach praw wyłącznych) dokumentacji technicznej wyrobów będących przedmiotem zamówienia oraz jedynym, wyłącznym podmiotem uprawnionym do ich wytwarzania i dystrybucji.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
22/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A.
Postanschrift: ul. Radiowa 13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 01-485
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 29 764 703.25 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 30 468 292.69 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022