The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 652633-2021

21/12/2021    S247

Slovenia-Maribor: Protective and safety clothing

2021/S 247-652633

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
National registration number: 5054150000
Postal address: Ljubljanska ulica 5
Town: Maribor
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2000
Country: Slovenia
Contact person: Sašo Božič
E-mail: saso.bozic@ukc-mb.si
Telephone: +386 23212809
Internet address(es):
Main address: https://www.ukc-mb.si/
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SPECIALNA OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Reference number: 460-E-SaB-795/21
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ventilatorski dihalno zaščitni sistemi s pripadajočim potrošnim materialom - 100% skupina

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Celoobrazne zaščitne maske s pripadajočimi filtri - 100% skupina

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Bajonetni filter P3 R za celoobrazno zaščitno masko - 100% skupina

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2021