Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 652896-2022

25/11/2022    S228

Polen-Gliwice: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2022/S 228-652896

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Postanschrift: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-102
Land: Polen
E-Mail: przetargi@io.gliwice.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.io.gliwice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

Referenznummer der Bekanntmachung: DO/DZ-381-1-68/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Parametrach technicznych i specyfikacjach cenowych – załączniki nr 2.1-2.2 do SWZ (odrębnie dla zadania nr 1 i nr 2),

2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załączniki nr 5.1-5.2 do SWZ (odrębnie dla zadania nr 1 i nr 2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drukarki etykiet, czytniki kodów oraz etykiety kriogeniczne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30199760 Etiketten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

NARODOWY NSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE, Magazyn Główny

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 obejmuje zestaw kompatybilnych elementów: dwóch drukarek etykiet, trzech przewodowych czytników kodów, jednego bezprzewodowego czytnika kodów oraz 184 000 etykiet (z zaokrągleniem do jednej pełnej rolki w górę) na probówki i wieczka probówek, dedykowanych do zastosowań kriogenicznych.

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Parametrach technicznych i specyfikacji cenowej – załącznik nr 2.1 do SWZ,

2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5.1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: możliwość aplikowania etykiet na już zamrożone próbki / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do złożenia bezpłatnych próbek oferowanych produktów.

2. Termin wykonania do 6 m-cy licząc do dnia zawarcia umowy, przy czym realizacja nastąpi w 2 częściach: 1 do 20 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, 2 - do 10 dni roboczych licząc od przesłania zamówienia przez Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drukarka termotransferowa wraz z kompatybilnymi etykietami papierowymi

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30199760 Etiketten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

NARODOWY NSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE, Magazyn Główny

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 obejmuje drukarkę termotransferową wraz z kompatybilnymi etykietami papierowymi.

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Parametrach technicznych i specyfikacji cenowej – załącznik nr 2.2 do SWZ,

2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5.2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania do 20 dni roboczych licząc do dnia zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załączniki nr 5.1-5.2 do SWZ (odrębnie dla zadania nr 1 i nr 2).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Postępowanie finansowane będzie z projektu ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC. Głównym zadaniem Zamawiającego jest utworzenie nowoczesnej pracowni Biobanku oraz rozpoczęcie zbierania i udostępniania materiału biologicznego przeznaczonego do badań naukowych oraz do celów realizowanych przez pozostałych konsorcjantów. Do dnia 31.12.23r. Zamawiający ma przygotować pracownię oraz zainicjować i rozwinąć jej działalność. Ze względu na przedłużający się remont pomieszczeń Biobanku niemożliwe było wcześniejsze rozpoczęcie procedury zakupu urządzeń biurowych, które w sposób istotny warunkują możliwość realizacji zadań Zamawiającego. Zakup urządzeń biurowych był już przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego 05.10.22 r., które zostało unieważnione (art. 255 pkt 1) Pzp). Z uwagi na powyższe Zamawiający korzysta z dyspozycji art. 138 ust. 2 pkt. 2) Pzp i skraca termin składania ofert do 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zam. UPUE.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/12/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/12/2022
Ortszeit: 09:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w: art.108 ust.1 pkt 1-6 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w przypadkach, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), art.5k Rozporządzenia Rady(UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art.109 ust.1 pkt 4 Pzp. 2.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć podmiotowe środki dowodowe, tj.: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3 z 06.01.2016, str.16)- JEDZ; 2) oświadczenia Wykonawcy, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art.7ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – zał. nr 4 do SWZ. 3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru, z godnie z zapisami SWZ. 3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe - tylko i wyłącznie w zakresie zadania nr 2: 1) kartę charakterystyki produktu, 2) próbki oferowanych produktów. Złożone próbki są wymagane w celu przeprowadzenia oceny jakościowej oraz na potwierdzenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Mając na uwadze art. 107 ust. 2 Pzp karta charakterystyki produktu podlega uzupełnieniu w przypadku gdy nie zostanie złożona lub będzie niekompletna, próbki nie podlegają uzupełnieniu. 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z KRK w zakresie: - art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, - art. 108 ust.1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp; 3) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG; 4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a)art.108 ust.1 pkt 3 Pzp; b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; c) art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; d) art.108 ust.1 pkt 6 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Terminy wnoszenia odwołań określone zostały w art. 515 ustawy Pzp. 6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. 7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022