Services - 653065-2022

25/11/2022    S228

Lithuania-Kaunas: Repair and maintenance services of medical equipment

2022/S 228-653065

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 50161
Country: Lithuania
Contact person: Daiva Žvirblytė
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
Telephone: +370 37703268
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoklinikos.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=675854
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=675854&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Medicininės įrangos atsarginės dalys ir serviso paslaugos

II.1.2)Main CPV code
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Medicininės įrangos atsarginės dalys ir serviso paslaugos

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Firmos „Mindray“ medicininė technika“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

„Firmos „Mindray“ medicininė technika“

Orientacinis kiekis: paslaugų - 50 val., prekių - 25 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Firmos "Deltex Medical Ltd." medicininė technika

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Firmos "Deltex Medical Ltd." medicininė technika

Orientacinis kiekis: paslaugų - 50 val., prekių - 10 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Firmos "Varian Medical Systems" medicininė technika

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Firmos "Varian Medical Systems" medicininė technika

Orientacinis kiekis: paslaugų - 170 val., prekių - 10 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Firmos "Acutronic Medical System" medicininė technika

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Firmos "Acutronic Medical System" medicininė technika

Orientacinis kiekis: paslaugų - 15 val., prekių - 50 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

netaikoma

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Jei Tiekėjas nepristato Prekių/nesuteikia Paslaugų Sutartyje nustatytu terminu ir apimtimi, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių/nesuteiktų Paslaugų bendros vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes/suteikti Paslaugas (jų dalį) arba pašalinti Prekių/Paslaugų trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo atsisakytų pristatyti Prekių/suteikti Paslaugų ar atsisakytų pašalinti trūkumus Prekių/Paslaugų bendros vertės.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/04/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2022
Local time: 09:45
Place:

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Posėdžių salė, Eivenių g. 2, Kaunas

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Mokėjimo sąlygos:

1. Vykdant Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes/suteiktas Paslaugas atlieka ne vėliau kaip:

3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių pristatymo/Paslaugų suteikimo, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo/Paslaugų suteikimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės/suteiktos Paslaugos, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo/Paslaugų suteikimo dienos.

4. Prekių pristatymo/gavimo/Paslaugų suteikimo diena laikytina Prekių/Paslaugų perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2022