Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 653723-2022

25/11/2022    S228

Dänemark-Kopenhagen: Entwicklung von Projektmanagementsoftware

2022/S 228-653723

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Københavns Professionshøjskole S/I
Nationale Identifikationsnummer: 30891732
Postanschrift: Humletorvet 3
Ort: København V
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1799
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Klaus Hansen
E-Mail: klha@kp.dk
Telefon: +45 41898196
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/182835526.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Selvejende statsinstitution.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Begrænset udbud af rammeaftale af support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning for Københavns Professionshøjskole

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212331 Entwicklung von Projektmanagementsoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftale på support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning, nærmere betegnet Aktør, for Københavns Professionshøjskole (herefter benævnt Ordregiver).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 253 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50324100 Systemwartung
72253200 Systemunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Hauptort der Ausführung:

København

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftale på support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning, nærmere betegnet Aktør, for Københavns Professionshøjskole (herefter benævnt Ordregiver).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Nærværende udbud vedrører Ordregivers ønske om indgåelse af en rammeaftale angående support, vedligehold og videreudvikling af en it-løsning (Aktør)

Systemet Aktør anvendes af Ordregiver til at udarbejde forkalkulation (budget) og efterkalkulation (regnskab) på alle aktiviteter, som vedrører Indtægtsdækket Virksomhed (IDV) samt rekvireret Åben Uddannelse (ÅU). Aktør er implementeret i nuværende udgave hos Ordregiver i 2019

Aktør integrerer med følgende systemer hos Ordregiver:

mTIME - som bruges til tidsregistrering af forbrugte timer på den enkelte aktivitet. De allokerede timer sendes fra Aktør til mTIME via webserver.

Navision - Alle regnskabsposter på aktiviteternes alias sendes hver nat fra Navision til Aktør, hvor de ved søgning vises i projektrapportering. Projektrapport er opsat i en særlig visning (mapning) alt efter projekttype.

Navision - sagsmodulet - Aktive alias kan hentes i Aktør via kørsel fra Navision. Påført alias i Aktør er et krav for at ovennævnte data hentes.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kompetencer / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Den maksimale omsætning i rammeaftalens løbetid er DKK. 2500.000.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 133-379712
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af videreudvikling, support og vedligehold af it-system til Københavns Professionshøjskole

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Computas Danmark ApS
Postanschrift: Vesterbrogade 149
Ort: Copenhagen
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1620
Land: Dänemark
E-Mail: mikkel.ebbesen@computas.com
Telefon: +45 81758701
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 253 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 253 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022