Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 653886-2022

25/11/2022    S228

Ungarn-Debrecen: CT-Scanner

2022/S 228-653886

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: 19308667409
Postanschrift: Egyetem Tér 1.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4032
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szabó Szandra
E-Mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270074284
Fax: +36 52268670
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.unideb.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEK-1163 CT, C-karos ber. és lineáris gyors. upgr.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001169232022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33115100 CT-Scanner
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

DEK-1133 CT, C-karos berendezés és lineáris gyorsító upgrade beszerzése a Debreceni Egyetem Onkoradiológiai Klinika részére 2 részajánlattételi körben.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 219 118 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CT és C-karos berendezés

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33115100 CT-Scanner
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

Debreceni Klinikai Központ Onkoradiológiai Klinika 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi szerződés keretében CT berendezés és C-karos átvilágító beszerzése.

1 db CT berendezés az alábbi főbb tulajdonságokkal:

- CT berendezés radioterápiás tervezésre, amely lehetővé teszi a felemelt karú pozícióban is a nagy súlyú páciens elhelyezését a gantry furatban és teljes keresztmetszeti képet ad a betegrögzítő rendszerben pozícionált páciensről. A gantry alagút átmérő: min. 80 cm.

- A legrövidebb forgási idő nem több, mint 0.5 sec teljes 360 fokos körülfordulásra.

- A betegasztal legalább 200kg terhelés melletti pozícionálási pontossága +/- 0,25 mm, fémmentes tartománya legalább 135 cm és helikális üzemmódban a maximális scannelhető tartomány legalább 135 cm.

- Szilárdtest detektormátrix, legalább 16 db, max. 0.65 mm-es szeletvastagságot mérő detektorsor, amely legalább 18 mm-es z-irányú lefedettséget ad. (…)

Betanítás: az Ajánlatkérő által kijelölt maximum 3 fő részére 2x8 órában.

1 db C-karos átvilágító az alábbi főbb tulajdonságokkal:

- A berendezés legyen alkalmas brachyterápiás eljárások során verifikációs felvételek elkészítésére

- Az ív mélysége minimálisan 65 cm, az ív nyílása minimálisan 76 cm.

- Nagy tartományban legyen lehetőség az ív forgatására, mozgatására, C-ív laterális forgatása 360 fokban, ezek mellett a vertikális mozgatás minimális értéke 38 cm, a laterális mozgás minimális értéke 20 cm (…).

Betanítás: az Ajánlatkérő által kijelölt maximum 2 fő részére 1x8 órában.

Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül az Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve a nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.

Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A CT berendezés esetében a gentry alagút átmérője a kötelezően előírt 80 cm-t felett cm-ben kifejezve (min.: 0 cm- max. 10 cm) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 2. A CT berendezés esetében a betegasztal TG-66 megfelelősséggel rendelkezik-e? (igen/nem) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Értékelés során adható pontszám: 0-10 p.

Az értékelés módszere: 1. sz. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, 2. sz. értékelési szempont esetében pontkiosztás, az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszert a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útmutatója tartalmazza.

AK Kbt. 76. § (13) bek. a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lineáris gyorsító upgrade

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48180000 Medizinsoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

Debreceni Klinikai Központ Onkoradiológiai Klinika 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi szerződés keretében Lineáris gyorsító upgrade beszerzése.

KÖTELEZŐEN ELVÁRT, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes szükséges, szoftvert és hardvert elemet, amely lehetővé teszi az egészségügyi személyzet számára a meglévő MOSAIQ Onkológiai Információs Rendszer és a Debreceni Egyetem Onkoradiológiai Klinikáján működő 2 db Elekta lineáris gyorsító 3D képvezérelt kezelés megvalósításához szükséges összes funkció elvégzését az adatok és képek mozgatását az adatgyűjtési folyamat során.

2 db Szoftver csomag:

- A használja az OIS információit a képrögzítési paraméterek automatikus beállításához, mint például a páciens választása, a referenciaadatok és a presetek kiválasztásakor.

- Automatikusan mentse az OIS-be. A kezelő asztal 3D-s és 6D-s korrekciós vektorait trendek meghatározásához és elemzéséhez.

Hardver elvárás (lineáris gyorsítónként):

- 1-1 db minimum 48 cm képátmérőjű LCD monitor mindkét vezérlőteremben,

- 1 db számítógép az OIS-hez, mindkét lineáris gyorsítóhoz (…).

Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül az Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve a nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.

Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

AK Kbt. 76. § (13) bek. a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-489963
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

CT és C-karos berendezés

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 25296826242
Postanschrift: Gizella Út 51-57
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1143
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes.hc.hu.dl@siemens-healthineers.com
Telefon: +36 14711901
Fax: +36 14711952
Internet-Adresse: http://www.healthcare.siemens.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 159 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 1 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

hibabejelentéshez szükséges 0-24h Call Center biztosítása

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Lineáris gyorsító upgrade

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 13323387241
Postanschrift: Montevideó Utca 5.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1037
Land: Ungarn
E-Mail: info@greensound.hu
Telefon: +36 17881180
Fax: +36 17002360
Internet-Adresse: http://greensound.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 118 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

AT-k:

1. rész

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Montevideó Utca 5. 13323387-2-41)

Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek Liliom Köz 2. 26231208)

Nyertes AT: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Gizella Út 51-57. 25296826-2-42)

2. rész

MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63. 24132880)

Nyertes AT: GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Montevideó Utca 5. 13323387-2-41)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022