Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 654160-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Galați: Werkbänke

2022/S 228-654160

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Nationale Identifikationsnummer: 3127522
Postanschrift: Strada: Domnească nr. 47
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Danaila
E-Mail: marian.danaila@ugal.ro
Telefon: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ugal.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mobilier pentru corpul J din Campusul Științei

Referenznummer der Bekanntmachung: 3127522/2022/5.17
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39151200 Werkbänke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de Mobilier pentru corpul J din Campusul Științei, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limită a depunerii ofertei:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării de la bugetul de stat/venituri proprii, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea finanțării de la bugetul de stat/venituri proprii nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractanta și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 420 136.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mobilier

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39151200 Werkbänke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

Corpul J, str. Stiintei, nr. 2, Galati

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia publică de furnizare Mobilier, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Scaune

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39111100 Drehsitze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

Corpul J, str. Stiintei, nr. 2, Galati

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia publică de furnizare Scaune, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-490057
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 864
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Mobilier pentru corpul J dn Campusul Științei Lot 1 - Mobilier

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAR-INA-PRODPREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 5202760
Postanschrift: Strada Sălişte, Nr. 20
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800023
Land: Rumänien
E-Mail: office@mar-ina.ro
Telefon: +40 236319417
Fax: +40 236411679
Internet-Adresse: www.mar-ina.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 375 264.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 374 950.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 865
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Mobilier pentru corpul J din Campusul Științei - Lot 2 - Scaune

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MAR-INA-PRODPREST
Nationale Identifikationsnummer: RO 5202760
Postanschrift: Strada Sălişte, Nr. 20
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800023
Land: Rumänien
E-Mail: office@mar-ina.ro
Telefon: +40 236319417
Fax: +40 236411679
Internet-Adresse: www.mar-ina.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 252.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 186.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publicã se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, de documente care contin noi preturi.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Juridica și Resurse Umane a Universitatii
Postanschrift: Str. Domneasca nr. 47
Ort: Galati
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Fax: +40 236419177
Internet-Adresse: www.ugal.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022