Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 654192-2022

25/11/2022    S228

Polen-Poznań: Diverse Computerausrüstungen

2022/S 228-654192

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 215-616544)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 000293855
Postanschrift: ul. Marcelińska 44
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-354
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Janiak Biskup
E-Mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Telefon: +48 618863332
Fax: +48 618672521
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rckik.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Referenznummer der Bekanntmachung: 33/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000 Diverse Computerausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Pakiet Nr 1 - Komputery stacjonarne typu AIO,

Pakiet Nr 2 - Notebooki

Pakiet Nr 3 - Oprogramowanie biurowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU,

Tytuł projektu: „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 215-616544

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 08/12/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 08/12/2022
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert

Termin związania ofertą: 8/3/2023