Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 654456-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Vaslui: Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen

2022/S 228-654456

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 223-640629)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui
Nationale Identifikationsnummer: 7422584
Postanschrift: Strada: Tipografiei, nr. 1
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730113
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristian Haba
E-Mail: habacris@yahoo.com
Telefon: +40 0235361498
Fax: +40 0235311934
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de revizii, întreținere și reparații pentru autosanitarele aflate în parcul auto al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui

Referenznummer der Bekanntmachung: 8961
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitionarea serviciilor de reparare si intretinere a ambulantelor si autoturismelor din cadrul SAJ Vaslui. Serviciile de reparatii si intretinere a ambulantelor marca Volkswagen, Mercedes, Fiat, Ford, Citroen, Renault si autoturismelor Dacia din dotarea SAJ Vaslui, se realizeaza in vederea asigurarii functionarii acestora, in conditii optime si acordarea de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca de calitate.

Toate cele 45 de autovehicule sunt grupate în 6 loturi.

Lot nr. 1 Volskwagen 2008-2015 = minima - AC- 1848010 lei si maxim - AC- 3578157 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1774316 lei. Cantitatile de piese și manopera sunt detaliate in caietul de sarcini.

Lot nr. 2 Mercedes 2001-2008 = minima - AC - 497611lei si maxim 1097527 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 547477 lei. Cantitatile de piese și manopera sunt detaliate in caietul de sarcini.

Lot nr. 3 Citroen,Fiat si Ford = minima 518516 lei si maxim 1013554 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 507612 lei.Cantitatile de piese și manopera sunt detaliate in caietul de sarcini.

Lot nr. 4 Dacia = minima - AC - 79193 lei si maxim - AC -161339 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 79865 lei. Cantitatile de piese și manopera sunt detaliate in caietul de sarcini.

Lot nr. 5 Renault = minima - AC - 1226699 lei si maxim 3057266 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1437435 lei. Cantitatile de piese și manopera sunt detaliate in caietul de sarcini.

Lot nr. 6 Volskwagen 2019 = minima - AC- 1005680 lei si maxim - AC - 1938127 lei iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 980497 lei. Cantitatile de piese și manopera sunt detaliate in caietul de sarcini.

Cel mai mare contract subsecvent a fost calculata pentru durata unui an calendaristic, respectiv 01.01.2024 până la 31.12.2024.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificarile/inforamtiile solicitate in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 223-640629

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnica si profesionala
Anstatt:

Ofertanților li se impune/solicită să demonstreze prestarea de servicii de reparare si/sau de intretinere a autovehicolelor si/sau echipamentelor conexe efectuate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei.- minim 2 (doua) elevatoare fixe, cu capacitatea de ridicare de minim 3,5 tone din care unul de minim 4 tone pentru suspendarea diverselor tipuri de autosanitare. Aceste elevatoare vor avea capacitatede ridicare de cel putin 1,5 metri pentru a putea fi efectuata constatarea defectiunilor... Deasemenea, aceste elevatoare vor fi autorizate ISCIR, conf art 14 lit b dinlegea 64/2008 privind autorizarea instalatiilor de ridicare.- Stand de reglat geometrie directie, Stand de testare franare

muss es heißen:

Demonstrati prestarea de servicii de reparare si/sau de intretinere a autovehicolelor si/sau echipamentelor conexe efectuate în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, în valoare cumulata de minimum 600.000 lei pentru lotul 1, minim 300.000 lei pentru lotul 2, minim 300.000 lei pentru lotul 3 ,minim 30.000 lei pentru lotul 4, minim 500.000 lei pentru lotul 5 si minim 500.000 lei pentru lotul 6.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume -Certificate,docmente, contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte servicii de prestari de servicii de reparare si/sau de intretinere a autovehicolelor si/sau echipamentelor conexe.- minim 2 (doua) elevatoare fixe, cu capacitatea de ridicare de minim 3,5 tone din care unul de minim 4 tone pentru suspendarea diverselor tipuri de autosanitare. Aceste elevatoare vor avea capacitatede ridicare de cel putin 1,5 metri pentru a putea fi efectuata constatarea defectiunilor... Deasemenea, aceste elevatoare vor fi autorizate ISCIR, conf art 14 lit b dinlegea 64/2008 privind autorizarea instalatiilor de ridicare.Persoanele juridice straine, vor prezenta la data depunerii ofertei, documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele vor fii insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana- Stand de reglat geometrie directie, Stand de testare franare-Ofertantii vor prezenta dotarile tehnice de care dispun intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, sau alte forme de punere la dispozitie ) pentru efectuarea serviciilor.In cazul unei oferte depuse în asociere/subcontractare, fiecare membru al asocierii/subcontractarii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfăşoare partea sa de contract.

Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Anstatt:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilororganului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;-In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfăşoare partea sa de contract.

muss es heißen:

a)Aceste documente trebuie sa contina informatii actualizate si pot fi: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetlocal, buget de stat etc.) restante la momentul prezentarii; cf. art. 196 din Legea 98/2016;( in cazul in care operatorul economic detine mai multe puncte de lucru/filiale/sedii secundare, in alta locatie decat sediul principal, pentru acestea va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma faptul ca nu se regaseste in situatiile prevazute la art. 164,165, 167 din Legea nr.98/2016)b)cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv;( in cazul in care operatorul economic este reprezentat de mai multe persoane ( mai mult de doua), cu putere de reprezentare, decizie sau control, cazierul judiciar prezentat se va limita la persoanele care vor semna contractul de servicii iar pentru celelalte va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma faptul ca nu se regasesc în situatiile prevazute la art. 164,165, 167 din Legea nr.98/2016.-In cazul unei oferte depuse în asociere/subcontractare, fiecare membru al asocierii/subcontractarii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfăşoare partea sa de contract.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Nu