Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 654646-2022

25/11/2022    S228

Dänemark-Aalborg: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2022/S 228-654646

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Reno-Nord I/S
Nationale Identifikationsnummer: 46076753
Postanschrift: Troensevej 2
Ort: Aalborg Øst
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9220
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Klaus Iversen
E-Mail: kri@cowi.com
Telefon: +45 41768414
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://renonord.dk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Etablering og drift af farvesepareringsanlæg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I henhold til EU's affaldsdirektiv skal alle medlemslande i EU sikre, at der er er etableret ordninger for separat indsamling af madaffald fra husholdningerne. Aalborg Kommune har valgt, at madaffald fra 2024 skal indsamles i komprimatorindsamlingsbiler i grønne poser, som afleveres i samme container som restaffaldet. Affaldet skal herefter fragtes til et anlæg – farvesepareringsanlægget - hvor de grønne poser med madaffald sorteres fra. Når de grønne poser er sorteret fra, skal restaffaldet fragtes til affaldssiloen ved Energianlægget på I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Opgaven med at udbyde etablering og drift af farvesepareringsanlægget til den offentlige sektor er overdraget til I/S Reno-Nord. Den private sektor skal varetage den samlede opgave med projektering, byggeri og anlæg, maskinleverance samt efterfølgende drift af anlægget. Samtidig vil den pågældende leverandør stå som ejer af det etablerede og opførte anlæg både hvad angår maskinudstyr og bygning.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 324 000 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter etablering og drift af et farvesepareringsanlæg til sorteing af madaffald fra husholdningerne i Aalborg Kommune. Ydelsen omfatter etablering af et fuldt færdigt, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt farvesepareringsanlæg og efterfølgende drift for udsortering af grønne poser med madaffald. Leverandøren skal foretage al nødvendig projektering, dialog og materiale til myndighedsbehandling, for opnåelse af miljøgodkendelse og byggetilladelse, tilslutning af forsyninger (el, vand, kloak og varme mv.).

Leverandøren skal desuden varetage transport af restaffald fra farvesepareringsanlægget til Energianlægget på Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø, samt transport af fyldte containere med de udsorterede farvede poser til en placering på anlægget, hvor Ordregiver har mulighed for afhentning.

Leverandøren vil være ejer af det etablerede og opførte anlæg både hvad angår maskinudstyr og bygning.

Leverandøren kan vælge at opføre og etablere farvesepareringsanlægget på en grund ejet af I/S Reno-Nord eller leverandøren kan anvende en eksisterende bygning til brug for formålet for etablering af farvesepareringsanlægget og hertil eventuelt foretage nødvendige om-/tilbygninger eller opføre en ny bygning på egen grund. Vælger leverandøren at etablere farvesepareringsanlægget på en grund ejet af I/S Reno-Nord, skal leverandøren betale lejepris for den grundstørrelse, der er nødvendig til formålet. Bygningen afskrives lineært over 15 år (svarende til Aftalens løbetid) og over-drages herefter til I/S Reno-Nord uden beregning.

Opgaven udbydes som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, da Ordregiver har vurderet, at det på grund af opgavens tekniske kompleksitet, ikke er muligt at anvende allerede tilgængelige løsninger, uden at disse tilpasses Ordregiver behov. Ordregiver har desuden vurderet, at kontraktens retlige vilkår er så komplekse, at forhandling er nødvendigt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teknisk løsning / Gewichtung: 30%
Qualitätskriterium - Name: Bæredygtighed / Gewichtung: 30%
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Aftalen omfatter følgende optioner:

Option 1: En ekstra fraktion

Option 2: Yderligere én ekstra fraktion

Option 3: Udvidelse af afleveringstidspunkt for affald

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kontraktens anslåede værdi inklusiv alle optioner er: 270.000.000 - 324.000.000 DKK.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 123-350227
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

ETABLERING OG DRIFT AF FARVESEPARERINGSANLÆG

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Meldgaard Miljø A/S
Nationale Identifikationsnummer: 12994907
Postanschrift: Askelund 10
Ort: Aabenraa
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 6200
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 324 000 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Som en forudsætning for, at Ansøger kan erklæres egnet til at gennemføre kontrakten og dermed blive prækvalificeret til af afgive et indledende tilbud, skal Ansøger indsende et udfyldt og dateret ESPD-dokument (Det fælles europæiske udbudsdokument) som et foreløbigt bevis på, at Ansøger ikke er omfattet af relevante obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, og at Ansøger opfylder kriterierne med hensyn til egnethed jf. Udbudslovens § 148.

I nærværende udbud skal ESPD-dokumentet afgives som eESPD, dvs. i elektronisk form. Xml-fil med ESPD til udfyldelse af Ansøger er uploadet som en del af det samlede udbudsmateriale.

Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet.

ESPD-dokumentet skal indeholde følgende:

1. Ansøgerens identitet, Ansøgerens repræsentanter samt eventuelle underleverandører og/eller konsortier (i ESPD-dokumentet Del II)

2. at Ansøgeren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i Lov nr. 1564 af 15/12/2015, Udbudsloven (i ESPD-dokumentet Del III)

3. Ansøgers økonomiske og finansielle formåen

4. Ansøgers tekniske og faglige formåen

Bemærk, at såfremt Ansøger er et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiet hver især udfylde et særskilt ESPD-dokument med ovenstående oplysninger. I henhold til afsnit 2.3 vil der ske en vurdering af konsortiets samlede egnethed.

Bemærk, at såfremt Ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen skal denne anden enhed udfylde og fremsende et særskilt ESPD-dokument med ovenstående oplysninger, herunder oplysninger hvad angår de forhold, som Ansøgeren baserer sin egnethed på.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil. Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022