TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 655003-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Glostrup: Transport af affald

2022/S 228-655003

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: VDB@vestfor.dk
Telefon: +45 23610795
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
E-mail: gentofte@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Gentofte kommune har mulighed for at anvende det dynamiske indkøbssystem i det omfang det ønskes. Gentofte kommune har alene en ret men ikke en pligt til at anvende det dynamiske indkøbssystem.

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem - Transport af affald

Sagsnr.: 20-01329
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I/S Vestforbrænding udbyder et dynamisk indkøbssystem til at dække Ordregivers indkøb af transport af affald i forbindelse med I/S Vestforbrændings forretningsområde samt opgaver, som løses på vegne af samarbejdspartnere, fx I/S Vestforbrændings ejerkommuner.

Transport af affald omfatter eksempelvis, men ikke udelukkende:

- Bortkørsel af affald fra genbrugsstationer

- Indsamling af affald (herunder rutekørsel og tømning hos borgere)

- Bortkørsel af affald fra Vestforbrændings modtageanlæg eller tilsvarende

- Grænseoverskridende transport af affald (eksportkørsel)

Systemet er opdelt i 2 kategorier, som alene adskiller sig mht. tildelingskriterier, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 5. Ordregiver vurderer, at opgaverne fra start primært vil udbydes under kategori 1, men over tid flytte sig til kategori 2, jf. stigende miljøkrav. Ordregiver opfordrer derfor Tilbudsgivere til at melde sig til begge kategorier, for således at sikre sig information om miniudbud på begge kategorier.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 560 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 1 - Evaluering på pris

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511000 Indsamling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 1 omfatter de tilfælde, hvor Ordregiver kan få dækket sit behov ved alene at evaluere på leverandørernes tilbudte priser (evalueret på det økonomisk mest fordelagtige tilbud - pris)

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

// Option på øvrige parters anvendelse af det dynamiske indkøbssystem //

Jf. Udbudsbetingelsernes punkt 2.2, har Gentofte kommune mulighed for at anvende det dynamiske indkøbssystem i det omfang Gentofte kommune ønsker dette. Gentofte kommune har alene en ret men ikke en pligt til at anvende det dynamiske indkøbssystem.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er naturlig usikkerhed om systemets totale værdi over levetiden på 10 år. Det er Vestforbrændings ansvar at transportere affald fra genbrugsstationerne for kommunerne, men usikkerhedsfaktorer ift. systemets værdi er fx fremtidige affaldsmængder, miljøbelastning, genanvendelse og teknologiske muligheder. Det vurderes at anført værdi er den højst mulige omsætning, der ikke er klart usandsynlig.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 2 - Evaluering på bedste forhold mellem pris og kvalitet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511000 Indsamling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 2 anvendes i de tilfælde, hvor Ordregiver har behov for at evaluere på både pris og på leverandørernes tilbudte ydelser (kvalitet). Ordregiver har mulighed for at inddrage evaluering af alle omkostninger/kvalitative egenskaber ved transporten i Kategori 2, fx den bedste miljømæssige løsning (evalueret på det økonomisk mest fordelagtige tilbud - bedste forhold mellem pris og kvalitet).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 49-10%
Pris - Vægtning: 51-90%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

// Option på øvrige parters anvendelse af det dynamiske indkøbssystem //

Jf. Udbudsbetingelsernes punkt 2.2, har Gentofte kommune mulighed for at anvende det dynamiske indkøbssystem i det omfang Gentofte kommune ønsker dette. Gentofte kommune har alene en ret men ikke en pligt til at anvende det dynamiske indkøbssystem.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er naturlig usikkerhed om systemets totale værdi over levetiden på 10 år. Det er Vestforbrændings ansvar at transportere affald fra genbrugsstationerne for kommunerne, men usikkerhedsfaktorer ift. systemets værdi er fx fremtidige affaldsmængder, miljøbelastning, genanvendelse og teknologiske muligheder. Det vurderes at anført værdi er den højst mulige omsætning, der ikke er klart usandsynlig.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 245-607597
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Genudbud: Kontrakt om transport af blandet fraktion af restaffald og rest efter sortering fra omlasteanlægget i Højelt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/10/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ILK Company Aps
CVR-nummer: ILK Company Aps
Postadresse: Kornmarksvej 22
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: hk@ilkaps.dk
Telefon: +45 81403391
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 129 940.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via udbudssystemet EU-Supply.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 10 år.

1. Om det dynamiske indkøbssystem:

Adgangen til EU-Supply sker via links angivet i pkt. 1.3). Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på "Tilmeld eksisterende bruger". Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra EU-Supply. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke en bruger, sker tilmelding ved at klikke på "Opret og tilmeld ny bruger". Herefter får man en mail indeholdende et link. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt.

Det dynamiske indkøbssystem kan tilgås via internettet. Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC'er, tablets og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle

interesserede leverandører.

2. Udbud af dynamisk indkøbssystem:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, der skal udbydes i et almindeligt EU-udbud. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier, og er alle omfattet af nogle specifikke egnethedskrav, som leverandørerne skal opfylde for, at de kan blive optaget på systemet.

Når et dynamisk indkøbssystem oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne

ansøgninger. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et dynamisk indkøbssystem, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter

etableringen af det dynamiske indkøbssystem. I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet (for danske tilbudsgivere kan dette gøres med en serviceattest).

3. Efterfølgende optag af leverandører

Det dynamiske indkøbssystem er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet (både under EU-udbuddet og senere) afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

4. Omkostninger/ forpligtelser som leverandør på det dynamiske indkøbssystem

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på det dynamiske indkøbssystem, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på det dynamiske indkøbssystem i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene

eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når

leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den

pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022