Tjenesteydelser - 65507-2021

Submission deadline has been amended by:  114277-2021
08/02/2021    S26

Norge-Jessheim: Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr

2021/S 026-065507

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
CVR-nummer: 933 649 768
Postadresse: Furusetgt 12
By: Jessheim
NUTS-kode: NO012 Akershus
Postnummer: 2050
Land: Norge
Kontaktperson: Tove Haarberg
E-mail: tove.haarberg@orik.no
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.oru.no/orik
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afckysoigw&GoTo=Docs
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afckysoigw&GoTo=Tender
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leasing of Coffee and Drink Vending Machines Including Servicing etc.

Sagsnr.: 2020-112
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50532000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

This contract includes leasing of coffee machines and drink vending machines including servicing, maintenance and accessories.

The contracting authority wants to offer coffee, hot water and other warm drinks to their employees and any visitors. Systems containing disposable capsules are not requested. It must also be possible to have a payment system for the coffee machines. The contracting authority also wants employees to have access to cold, clean water.

A detailed description of the delivery is in Appendix 1 of the contract.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15860000 Kaffe, te og hermed beslægtede produkter
15861000 Kaffe
39711310 Elektriske kaffemaskiner
41110000 Drikkevand
42968100 Drikkevareautomat
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NO012 Akershus
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

This contract includes leasing of coffee machines and drink vending machines including servicing, maintenance and accessories.

The contracting authority wants to offer coffee, hot water and other warm drinks to their employees and any visitors. Systems containing disposable capsules are not requested. It must also be possible to have a payment system for the coffee machines. The contracting authority also wants employees to have access to cold, clean water.

A detailed description of the delivery is in Appendix 1 of the contract.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 extensions of 12 months.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Norsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/04/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/03/2021
Tidspunkt: 12:10

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Øvre Romerike Tingrett
By: Eidsvoll
Land: Norge
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2021